ENGYAKYA

 • 3:30 Omuziki

 • 3:40 Olhwimbo 77 n’Omusabe

 • 3:50 Busana Naki Kikalire Erikolha Ebibuya?

 • 4:05 Omukania Owahekerenie: Yihighule okw’Ibiba Oko Syongumbu sy’Omubiri

  • Kolesaya Ndeke Emithahulha ye Intaneti ey’Erikanirania n’Abandi

  • Sombolha eby’Eriyitsemesya Ebyuwene

  • Rwanisaya Omuthima w’Erihali

  • Kolera Endeke ey’Okwenene ey’Obuthuku bw’Embere

 • 5:05 Olhwimbo 45 n’Ebirango

 • 5:15 Lholha Embere Erikolha Ebibuya Okwa Bosi

 • 5:30 Eriyihayo n’Olhubatizo

 • 6:00 Olhwimbo 63

 ERITHUNGYI

 • 7:10 Omuziki

 • 7:20 Olhwimbo 127 n’Omusabe

 • 7:30 Omukania w’Abandu Abosi: Yitheghaye okw’Isekererya Nyamuhanga—Omu Nziraki?

 • 8:00 Erikuhihya Akaleberyo

 • 8:30 Olhwimbo 59 n’Ebirango

 • 8:40 Omukania Owahekerenie: Lholha Embere Eribiba omw’Isonda ly’Omulimu

  • Ibya n’Omubere w’Eriyeghesya Ndeke

  • Leka Emisingyi ye Biblia Yikusondole Omwa Ngebe Yawu

  • “Siwikale Buyira”

 • 9:40 Ekya Thukendi Syahulhulha Thwamathendi Leghulha

 • 10:15 Olhwimbo 126 n’Omusabe