‘Obuli yisunza likahanganibawa busana n’amahano.’—Emisyo 20:18

Ithwe bosi thukayithagha esyosente nuku thwangabana ebikayithaghisibawa omwa maka wethu. (Emisyo 30:8) Kundi nibya, ‘esyofranka ni butheya.’ (Omugambuli 7:12) Kyangana kalha, inywe babiri erikanirania okwa by’esyosente, aliwe isimwaleka sikaletha ebitsibu omwa butheke bwenyu. (Abanya Efeso 4:32) Abandu abathahenie batholere ibayiketherana n’eribya bughuma okw’ithwamu ngoku bakendi kolesya esyosente.

1 MUTHEGHEKE NDEKE

EKYA BIBLIA YIKABUGHA: ‘Omundu mughuma okw’inywe amasonda erihimba enyumba eyisungulikire, mbwino syalitsuka er’ikalha ahisi n’erighanza ebyasyahimbayo, erirebya ng’anawithe ebyangabugha enyumba eyo?’ (Luka 14:28) Ni kikulhu erithegheka haghuma ngoku mukendi kolesya esyosente syenyu. (Amosi 3:3) Mulebaye haghuma nga mukayithagha erighulhaki, kandi nga mwanzire erikolesya singahi. (Emisyo 31:16) Eribya iwunawithe esyosente esyangathoka erighulha ekindu, sikirimanyisaya kithi wukighule. Muyitheghaye okw’ibya n’amabanza. Mulengeho erikolesya esyamuwithe.—Emisyo 21:5; 22:7.

EKYA MWANGA KOLHA:

  • Okwezi kwamahwa imukinawithe esyosente esisakire, muthwemu haghuma nga mukendi sikolesya muthi

  • Mwamayisanga imwabirikolesya esilhabire okwa bbajeti yenyu, mulebaye ku mukakehaya okwa mihulhukirye yenyu. Ng’eky’erileberyako, imwangana lhua okwa byalya ebikathwalha sente nene-nene, imwasuba okwa by’esente nyike-nyike

 2 IBYA W’OKWENENE N’ERILHANGIRA ESYOSENTE NGOKU LITHOLERE

EKYA BIBLIA YIKABUGHA: ‘Thwanzire erikolha ekitholere embere sya Yehova, na kandi embere sy’abandu.’ (2 Abanya Korinto 8:21) Bwira omwanze wawu y’okwenene okwa mingirirye n’emihulhukirye yawu.

Mughulhu wosi tsuka eribulya omwanze wawu wukathwamu erikolha ekindu ekikayithagha sente nene. (Emisyo 13:10) Erikanirania okwa by’esyosente likendi leka imwabya imunawithe obuholho omwa butheke bwenyu. Lhangira esyosente esyawukingiraya ng’esy’eka butsira ng’esyawu iwuwene. —1 Timoteo 5:8.

EKYA MWANGA KOLHA:

  • Mulighirane okwa syosente esya buli mughuma angana kolesya isyathatsuka eribulya owundi

  • Isimwalinda hakatsuka eributhuka ekitsibu imumwakania okwa by’esyosente