Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Amasomo Agho Wang’igha Okwa by’Omwa Biblia

 ERISOMO 40

Dawudi na Goliata

Dawudi na Goliata

Yehova mwabwira Samweli athi: ‘Wughende ewa Yese. Omughuma w’okwa baghalha biwe yukendi thasyabya mwami we Israeli.’ Neryo Samweli mwaghenda ewa Yese. Mwabya akalhangira mughalha wa Yese omukulhu, mwalengekania athi: ‘Omulhwana oyu atholere iniabya in’iyo.’ Aliwe Yehova mwabwira Samweli athi oyu siyo. Kandi athi: ‘Ngasamalira ebiri omwa muthima w’omundu, butsira ngoku asosire.’

Yese mwathumira okwa bandi baghalha biwe mukagha. Aliwe Samweli mwabugha athi: ‘Yehova syathabasombolhako n’omughuma. Wunawithe abandi baghalha?’ Yese mwabugha athi: ‘Ngakinawithe mughuma, akalhwana akalere kutsibu, iya Dawudi. Anemulisya esyombuli.’ Dawudi mwabya akasa, Yehova mwabwira Samweli athi: ‘Y’oyo!’ Samweli mutha okwa muthwe wa Dawudi kw’amaghutha, erimuhakabya ng’oyukendibya mwami we Israeli.

Buthuku buke enyuma w’aho, Abaisraeli mubayalhwa n’Abafilisitini, ababya bawithe omulhwi mbangyi iya Goliata. Obuli kiro, Goliata iniakasekereraya Abaisraeli. Iniakabugha athi: ‘Munyithumire omulhume oyukendilhwa naghe. Amanyisinga, ithukendibya bakobe benyu. Aliwe ngamasinga imukendibya bakobe bethu.’

Dawudi mwasa omwa kambu y’Abaisraeli akalethera baghalha babu abasirikali b’ebyalya. Mwowa Goliata akabugha neryo Dawudi athi: ‘Ingye ngendilhwa nayu!’ Omwami Saulo mwabugha athi: ‘Aliwe ka wuli kalhwana kalere.’ Dawudi mwasubirya athi: ‘Yehova akendi nyiwathikya.’

 Saulo mwalengesya eriambalya Dawudi y’ebyambalhu biwe by’amalhwa, aliwe Dawudi mwabugha athi: ‘Sinangathoka erilhwira omwa byambalho ebi.’ Dawudi mwimya omunzeledi wiwe n’erighenda okwa lhusi. Mwasombolha ehibwe hithanu ehyuwene n’erihirahyo omwa ngunza yiwe. Neryo Dawudi mwaghenda eyiri Goliata. Goliata mwabirikira athi: ‘Asa hanu, iwe kalhwana. Wukendibya byalya b’esyonyonyi n’ebisoro by’omoli.’ Dawudi mwathasagha. Mwamughusa kw’omulenge athi: ‘Wukanyasira n’omuyali n’erithumo, aliwe ingye ngamasa omwa rina lya Yehova. Siwulilhwa nethu; wukalhwa na Nyamuhanga. Obuli mundu oyuli hano akendi lhangira Yehova ngoku ni w’obuthoki bunene kwilhaba omuyali kutse erithumo. Akendihira inywe bosi omwa byalha byethu.’

Dawudi mwimya akabwe amakahira omwa munzeledi wiwe n’erikahungya n’amani manene kutsibu. Busana n’obuwathikya bwa Yehova, eribwe mulyaghenda n’eriyingira omwa mbumo ya Goliata. Goliata embangyi mwawa hisi n’eriholha. Neryo Abafilisitini mubayibalira n’erithibitha. Mbwino nawu wunayikethere Yehova nga Dawudi kw’akolha?

“Eki sikirithokekana okwa bandu, nikwa kithokekene oku Nyamuhanga. Kusangwa emyatsi yosi yithokekene oku Nyamuhanga.”​—Mariko 10:27