Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Amasomo Agho Wang’igha Okwa by’Omwa Biblia

 ERISOMO 29

Yehova Mwasombolha Yosua

Yehova Mwasombolha Yosua

usa abere abirisondolha ekihanda kye Israeli habw’emyaka mingyi, abya iniakisiya iniaholha. Yehova mwamubwira athi: ‘Siwe wukendisy’ingirya Abaisraeli b’omwa Kihugho Ekyalhaghanisibawa. Aliwe ngendi kukangania ekihugho ekyo.’ Neryo Musa mwasaba Yehova athi asombole omusondoli muhyaka. Yehova mwamubwira athi: ‘Wughende eyiri Yosua, n’erimubwira wuthi yukendi sondolha.’

Musa mwabwira ekihanda ngoku akisiya iniaholha kandi ngoku Yehova abirisombolha Yosua ng’oyukendi basondolha erihika omwa Kihugho Ekyalhaghanisibawa. Neryo Musa mwabwira Yosua athi: ‘Siwubahe. Yehova akendi kuwathikya.’ Enyuma waho, Musa mwaghenda amahethukira okwa kithwe Nebo, eyo ya Yehova amukanganiraya ekihugho eky’alhaghanisaya Abrahamu, Isaka, na Yakobo. Musa mwaholha iniawithe myaka 120.

Yehova mwabwira Yosua athi: ‘Wusoke Olhusi Yorodani, wughende e Kanana. Ngendi kuwathikya ngoku nanawathikaya Musa. Wulhangire wuthi wukasoma Emighambo yaghe obuli kiro. Siwubahe. Wubye muthubaha. Wughende wuyakole ebyo nabirikulhagha indi wukole.’

 Yosua mwathuma abalingyi babiri omwa muyi we Yeriko. Omo mwatsi owakakwamako, thukendisy’igha okwa byabya byabereyo. Babere bakasubulha, mubabugha bathi obo ni buthuku obuwene obw’erighenda e Kanana. Ekiro ekyakwamako, Yosua mwabwira ekihanda athi babohe ebindu byabu. Neryo mwathuma abahereri ababya bahekire erisanduku ly’endaghane b’embere okwa Lhusi Yorodani. Olhusi lhwabya ilhwabiryusulha. Aliwe abahereri mubabya bakanalyatha omwa lhusi, mulhw’imana n’eriyithulha mw’enzira! Abahereri mubaghenda bamayimana omwakathi-kathi k’olhusi erihika aha Abaisraeli abosi basokera. Mbwino wukalengekanaya wuthi ekithiko-thiko eki mukyana bibukya ekya Yehova abya iniabirikolha okwa Ngetse y’Engulha?

Erighunzerera, enyuma w’emyaka yosi eyi, Abaisraeli mubahika omwa Kihugho Ekyalhaghanisibawa. Babya b’erihimba amanyumba n’esyotawuni. Erihera amalima, ebinyu, n’ebighuma. Kyabya kihugho eky’omukene munene kutsibu.

‘Yehova asyakusondolha emighulhu yosi, n’erighuthya omuthima wawu omwa myanya yumire.’​—Isaya 58:11