Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 30

Rahabu Mwabisa Abalingyi

Rahabu Mwabisa Abalingyi

Omughulhu abalingyi Abaisraeli baghenda omwa muyi we Yeriko, mubikalha omwa nyumba y’omukali oyukahulhawa mwa Rahabu. Omwami we Yeriko mwaminya, neryo amathuma abasirikali b’ewa Rahabu. Rahabu mwabisa abalingyi babiri omwa lhuthwe lhw’enyumba n’erikangirira abasirikali ehandi. Mwabwira abalingyi athi: ‘Ngendi bawathikya kundi ngabiriminya ngoku Yehova ali okwa lhuhandi lhwenyu kandi ngoku mukendi kinda ekihugho. Kisi munyilhaghanisaye ngoku mukendi syalhamya ab’okw’ingye.’

Abalingyi mubabwira Rahabu bathi: ‘Thwamakulhaghanisya thuthi sihali n’omughuma omwa nyumba yawu oyukendi syahambwako.’ Kandi bathi: ‘Wubohe ekikoba ky’omusasi omw’idirisa lyawu, n’ab’okw’iwe basyalhamibwa.’

Rahabu mwaleka abalingyi bakimire okwa kikoba omw’idirisa. Bathe basuba eyiri Yosua, mubaghenda okwa bithwe bamabisamayo biro bisathu. Neryo Abaisraeli mubasoka Olhusi Yorodani n’eriyitheghekera  erikinda ekihugho ekyo. E Yeriko kye kyabya kihugho ky’erimbere ekya Baisraeli bakinda. Yehova mwababwira athi bathimbe okwa muyi oyo obuli kiro murundi mughuma omwa biro mukagha. Okwa kiro ky’omusanju, mubathimba okwa muyi emirundi musanju. Neryo abahereri mubabuha esyongubi syabu, n’abasirikali mubabirikira omwa mulenge muuli ngoku bangathoka. Esyombimbo sy’omuyi musyawa ahisi! Aliwe enyumba ya Rahabu, eyabya okwa lhuhimbo olho, muyithathera. Rahabu n’ab’okw’iyo mubalhama kundi mubayikethera Yehova.

‘Ko lyanabya lithya n’oku Rahabu, mwathungananibwa na Nyamuhanga busana n’ebyo akolha omughulhu akokaya abakwenda be Israeli, n’erikangyabo eyindi nzira y’erilhabamu.’​—Yakobo 2:25