Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 34

Gideoni Mwakinda Abamidiani

Gideoni Mwakinda Abamidiani

Obuthuku mubwahika, kandi Abaisraeli bamasighania Yehova, bamatsuka eriramya esyonyamuhanga sy’amabehi. Ahabw’emyaka musanju, Abamidiani mubiba ebisoro n’eritsandya ebirimwa by’Abaisraeli. Erithoka erilhama okwa Bamidiani, Abaisraeli ibakabisama omwa myangalhu n’okwa bithwe. Mubasaba Yehova bathi abalhamaye. Neryo Yehova mwathuma omumalaika okwa mulhwana oyukahulhawa mwa Gideoni. Omulaika mwabugha athi: ‘Yehova abirikusombolha eribya mulhwi mbangyi.’ Gideoni mwabulya athi: ‘Nanga lhamya indi Abaisraeli? Ingye mundu bbule.’

Gideoni angaminyire athi ngoku Yehova abirimusombolha? Mwimya engobi amahira y’okwa kithaka n’eribwira Yehova athi: ‘Omwa ngyakya-ngyakya, ekime kyamatsapya engobi, aliwe ekithaka ikyabya ikinumire, ingendi minya ngoku wanzire ingalhamya Abaisraeli.’ Engyakya, mwasanga engobi iyabiritsapa n’ekithaka ikinumire! Aliwe kandi Gideoni amathasyasaba athi engyakya eyikathasyakwamako ambi iniasanga engobi iyinumire n’ekithaka iky’ekitsapire. Ekyo nakyo kyabere kyabya, Gideoni mwaligha ngoku Yehova abirimusombolha. Mwahindania abasirikali biwe eriyalhwa n’Abamidiani.

 Yehova mwabwira Gideoni athi: ‘Ngendiha Abaisraeli b’erisingura. Aliwe kundi wuwithe abasirikali banene, wangana lengekania wuthi ninywe mwamasingura amalhwa inywibene-bene. Wubwire owosi-wosi oyukwire buba wuthi asube ewiwe.’ Neryo abasirikali 22,000 mubasuba ewabu, na 10,000 bamasighalha. Kandi Yehova mwabugha athi: ‘Bakine basirikali banene. Balethe okwa lhusi, n’eribabwira wuthi banywe amaghetse. Wusighale n’abakend’inywa ibanayitheghirye okwa syonzighu.’ Abalhume 300 basa babanywa ibanatheghirye. Yehova mwalhaghanisya abalhume bake abo athi bakendi kinda abasirikali 135,000 Abamidiani.

Omwa kiro omo, Yehova mwabwira Gideoni athi: ‘Eno y’endambi ey’erilhwa n’Abamidiani!’ Gideoni mwaha abalhume biwe b’esyongubi n’eminagha imunabisire ebisosomole by’omuliro. Mwababwira athi: ‘Munyisamalire, kandi mukole ngoku ngakolha.’ Gideoni mwabuha engubi yiwe, amathulha omunagha wiwe, amahamba ekisosomole kiwe ky’omuliro n’eribirikira athi: ‘Omuyali wa Yehova n’owa Gideoni!’ Abalhume bosi 300 mubakolha bathya. Abamidiani mubakwa buba bamathibitha obuli mundu nzira siwe. Omwa katabanguko ako, mubatsuka er’ithana. Kandi Yehova mwawathikya Abaisraeli erikinda esyonzighu syabu.

“Neryo obuthoki bunene obo bubye bwa Nyamuhanga butsira bwethu.”—2 Abanya Korinto 4:7