Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 25

Ehema Eyibuyirire ey’Eriramiryamo

Ehema Eyibuyirire ey’Eriramiryamo

Musa abere ane okwa Kithwe Sinai, Yehova mwamubwira athi ahimbe ehema ey’embaghane, ehema eyibuyirire, aho Abaisraeli bangabere bakamuramirya. Babya batholere ibabya bakaheka ehema eyo bakahuma.

Yehova mwabugha athi: ‘Wubwire abandu wuthi baheyo ekya bangathoka eriwathikya erihimba ehema.’ Abaisraeli mubahayo ehoro, efeza, omulinga, n’amabwe w’obughuli. Kandi mubahayo n’ekitani, obweya bw’embene, esyongobi sy’ebisoro, n’ebindi-n’ebindi. Mubahayo ebindu binene kutsibu indi Musa mwababwira athi: ‘Ebya thuwithe bikaghunza! Mulethe bingaho.’

Abalhume n’abakali bangyi abasi ndeke mubawathikya omw’ihimba ehema eyi. Yehova mwabaha amenge w’erikolha omubiiri oyu. Abandi ibakalinga esyohuzi, erisilhuka kutse erisidesa. Abandi ibakathonda amabwe, erikolha okwa horo, kutse eribatsa emithi.

Abandu mubahimba ehema ngoku Yehova anabalhaghira. Mubakolha olhukimba olhuwene olhukathwa ehema mw’ebisenge bibiri, Ahabuyirire n’Ahabuyirire kutsibu. Ahabuyirire kutsibu h’ahabya erisanduko ly’endaghano, erikolirwe omwa muthi w’omushita n’ehoro. Ahabuyirire h’ahabya emithaghalha y’etara, emeza, n’ekiherero eky’erihisirya kw’obukwa. Omwa buthalha mwabya ekalaya y’omulinga n’ekiherero kinene. Erisanduko ly’endaghano erik’ibukaya Abaisraeli omulhaghe wabu ow’eribya bowa oku Yehova. Wunasi endaghano nga niki? Ni yilhagha ery’embaghane.

 Yehova mwasombolha Haruni n’abaghalha biwe erikolera okwa hema ng’abahereri. Babya batholere ibasughayo n’erihereraho obuhere oku Yehova. Haruni musa, ng’omuhereri mukulhu, yuwabya alighirwe eryingira Ahabuyirire Kutsibu. Iniakakolha eki murundi mughuma obuli mwaka neryo iniaha obuhere busana n’ebibi biwe, eby’eka yiwe, n’ebibi eby’ekihanda ekyosi ekye Israeli.

Abaisraeli mubaghunza erihimba ehema eyo omo mwaka mughuma balilhuire e Misiri. Lero lino babya ibamathunga omwanya ow’eriramiryamo Yehova.

Yehova mwasulya okwa hema eyo kw’olhukengerwa lhwiwe, n’ekithu mukyabya endatha okwa hema eyo. Abaisraeli isibali huma aho bali ekithu ekyo kyamabya ikine endatha okwa hema. Aliwe ikikabya kyamayisumba, ibakaminya ngoku batholere ibathasyahuma. Ibakasambulha ehema eyo neryo ibakwama ekithu ekyo.

“Monowa omulenge akalhua oko kithumbi ky’Obwami athi, Lebaya! ehema ya Nyamuhanga yiri omo kathi-kathi k’abandu nayu asyikalha haghuma nabo basyabya bandu biwe. Kandi Nyamuhanga iyuwene asyabya haghuma nabo n’eribya Nyamuhanga wabo.” —Eribisulirwa 21:3