Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Amasomo Agho Wang’igha Okwa by’Omwa Biblia

 ERISOMO 22

Ekithiko-thiko Okwa Ngetse y’Engulha

Ekithiko-thiko Okwa Ngetse y’Engulha

Farao abere akanowa ngoku Abaisraeli babirighenda erilhua e Misiri, mwahindulha amalengekania wiwe aw’eribugha athi baghende. Mwalhaghira abalhwi biwe athi: ‘Mulethe esyoggali syaghe esyosi esy’amalhwa, thukwamirirebo! Ambi thulyaghana eribalighira.’ Iyo n’abalhume biwe mubatsuka erihalika Abaisraeli.

Yehova abya iyukasondolha abandu biwe, omw’ikolesya ekithu omw’ithungyi n’omuliro omwa kiro. Mwabasondolha erihika okwa Ngetse y’Engulha, neryo amababwira athi balhalirire aho.

Neryo Abaisraeli mubalhangira Farao n’abasirikali biwe ibanemubasira. Mubabya isibawithe obuyo kundi babya ahakathi-kathi k’engetse n’Abasirikali be Misiri. Mubalhakira Musa bathi: ‘Olhuholho lhwethu lhwamahika! Mwangathulekire e Misiri.’ Aliwe Musa mwabugha athi: ‘Simubahe. Mulinde, mulhangire ngoku Yehova akendi balhamya.’ Musa abya ayikethere Yehova ya kutsibu, kwabithe?

Yehova mwabwira Abaisraeli athi bahongoke baghende. Omwa kiro omo, Yehova mwahumya ekithu, amakihira ahakathi-kathi k’Abanya Misiri n’Abaisraeli. Okwa lhuhandi lhw’Abanya Misiri kwabya omwirimya. Aliwe okwa lhuhandi lhw’Abaisraeli, ikune ekyakakalha.

Yehova mwabwira Musa athi asumbire ebyalha biwe by’okwa ngetse. Neryo Yehova mwaleka ihahitha omuyagha munene omw’ithumbi  eryosi. Engetse muyayighaba kabiri, neryo hamathulika enzira omwa kathi-kathi. Esyomiliyoni sy’Abaisraeli mubalhaba okwa kithaka ekyumire, ahakathi-kathi k’olhuli nga lhuhimbo lhw’amaghetse eyi n’eyi.

Abasirikali ba Farao mubakwama Abaisraeli omo nzira y’omwa ngetse eyo. Neryo Yehova mwatabura ebirengekanio by’abasirikali abo. Ebiringo by’ebigali byabu mubyatsuka erilhuako. Abasirikali mubalhaka bathi: ‘Muyire thulhue hano! Yehova akabalhwira.’

Yehova mwabwira Musa athi: ‘Sumba ebyalha byawu oko ngetse.’ Neryo-neryo, esyabya nga mbimbo sy’amaghetse musyabohokalira okwa Basirikali be Misiri. Farao n’abalhume biwe abosi mubaholha. Muhathabya n’omughuma oyuwabalha.

Okwa musirya w’okulya w’engetse, endeko nene y’abandu muyapipa Nyamuhanga omwa lhwimbo lhuno: ‘Imbira Yehova, kusangwa abirikinda omo lhukengerwa; esabayiri n’oyuli kuyo abirighusabo omo ngetse.’ Abandu babere banemwimba, abakali mubahotholha n’eriwatha amasengo. Obuli mundu mwatsema kutsibu kundi babya ibamaminya lero ku bamabya bwiranda ndeke.

‘Kikaleka ithwabugha butsira eryubaha thuthi, Yehova ni muwathikya waghe, sindiendi syubaha. Ko abandu banganyikolhaki kwehi?’​—Abaebrania 13:6