Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Ebikakyungulha Ekitsweka 3

Ebikakyungulha Ekitsweka 3

Omo myaka eya kwama erighunga ly’amaghetse, e Biblia yikahulha amena w’abandu bake abakolera Yehova. Abaghuma b’okw’ibo mwamuli Abrahamu oyuwabya asibwe ng’omunywani wa Yehova. Busana naki mwahulhwa mwa munywani wa Yehova? Wamabya iwuli mubuthi, wathikaya omwana wawu erilhangira ngoku Yehova amutsomene iyo ng’iyo kandi ngoku anzire erimuwathikya. Nga Abrahamu n’abandi balhume bathaleghulha, nga Loti na Yakobo, ithwangana saba Yehova y’obuwathikya. Ithwangana yikethera ngoku Yehova akendi berererya ekyosi-kyosi eky’akalhagha.

OMWA KATSWEKA KANO

ERISOMO 7

Enyumba Nyiri-nyiri eye Babeli

Abandu mubathwamu erihimba etawuni n’enyumba nyiri-nyiri, akasweswe kayu erihika elhubulha. Ni kyahi ekyaleka kitsumbukirania Nyamuhanga inialekabo babughe emibughe muthina-muthina?

ERISOMO 8

Abrahamu na Sara Mubowa Nyamuhanga

Ni kyahi ekyaleka Abrahamu na Sara ibasighania engebe eya babyamu omwa tawuni eriyikalha omo mbwarara omwa kihugho kye Kanana?

ERISOMO 9

Mubasalha Babutha Omwana!

Nyamuhanga angaberererye athi omulhaghe wiwe oku Abrahamu? Oku baghalha ba Abrahamu, ni wahi oyuwangaberererye eki​—⁠Isaka kutse Isimaeli?

ERISOMO 10

Mwibuke Muka Loti

Nyamuhanga mwawisya embulha y’omuliro n’ekibiriti oko Sodomo na Gomora. Ni kyahi ekyaleka esyotawuni esyo isyathoghothibwa? Busana naki thutholere ithwibuka muka Loti?

ERISOMO 11

Erikirirya Likalengawako

Nyamuhanga mwabwira Abrahamu athi: ‘Wimaye mughalha wawu mughuma musa, wumuheyo ng’obuhere okwa kithwe ekiri omwa kihugho kye Moria.’ Abrahamu angathokire athi erikolha ekindu ekikalenga okw’ikirirya eki?

ERISOMO 12

Yakobo Mwahebwa Omwandu

Isaka na Rebeka mubabutha abahasa b’obulhume, owundi iya Esau n’owundi iya Yakobo. Kundi Esau yuwabya w’erimbere, angathungire omwandu w’embaghane. Busana naki mwahithyagho habw’ekibindi ky’omukubi?

ERISOMO 13

Yakobo na Esau Bakahiraho Obuholho

Yakobo mwahebwa athi omughisa erilhua okwa mumalaika? Mwahiraho athi obuholho na Esau?