Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Amasomo Agho Wang’igha Okwa by’Omwa Biblia

 ERISOMO 95

Sihabya Ekyanga Bakakirya

Sihabya Ekyanga Bakakirya

Omulhume omulema abya akikalha okwa lhukyo lhw’ehekalu kandi obuli kiro iniakasabiriraya. Erithungyi lighuma, mwalhangira Petero na Yoane bakaghenda omwa hekalu. Mwabugha nabu athi: ‘Mumbe.’ Petero mwabugha athi: ‘Ngendi kuha ekilhabire n’esyosente. Omwa lina lya Yesu hangana wughende!’ Neryo Petero mwamuhangania n’omulhume mwatsukiraho erighenda! Abandu mubatsema kutsibu busana n’ekithiko-thiko eki indi abangyi mubikirirya.

Aliwe abahereri n’Abasadukayo mubahithana. Mubahamba abakwenda n’eribathwalha omw’ibughiro n’eribabulya bathi: ‘Nindi oyulyabaha obuthoki bw’erilhamya omulhume oyu?’ Petero mwasubirya athi: ‘Yesu Kristo, oyo mwitha yulyathuha obuthoki.’ Abakulhu b’edini mubabugha bathi: ‘Mulekeraho erikania oku Yesu!’ Aliwe abakwenda mubabugha bathi: ‘Thutholere ithwamukaniako. Sithwanga leka.’

Petero na Yoane babere bakana boholhwa, mubaghenda eyiri abandi bigha n’eribabwira ekyabere. Mubasaba haghuma, eribwira Yehova bathi: ‘Kisi thuwathikaye thubye n’obuthubaha nuku thwanga lholha embere erikolha omubiiri wawu.’ Yehova mwabaha omulimu abuyirire wiwe, kandi mubalholha embere erithulira n’erilhamya. Abandu bangyi kutsibu mubikirirya. Abasadukayo mubahithana kutsibu indi mubahamba abakwenda n’eribahira omwa ngomo. Aliwe omwa kiro, Yehova mwathuma omumalaika, mwakyungulha esyonyuyi sy’engomo n’eribwira abakwenda athi: ‘Musube omwa hekalu, muyakangiriraye.’

Engyakya, ab’omw’Ibuyiro, ni bugha ambu ekoti y’abakulhu b’edini, mubabwirwa bathi: ‘Engomo yikinakingire, aliwe abalhume abamulyaboha babirighenda! Bane omwa hekalu, bane mukangirirya abandu!’ Kandi abakwenda mubahambwa n’erilethwa omw’Ibuyiro. Omuhereri Mukulhu mwabugha  athi: ‘Muthwababwira thuthi mulekere aho erikania oku Yesu!’ Aliwe Petero mwabugha athi: “Litholere ithwakenga Nyamuhanga kwilhaba abandu.”

Abakulhu b’edini mubahithana indi mubanza n’eritha abakwenda. Aliwe Omufarisayo oyukahulhawa mwa Gamalieli mwimana n’eribugha athi: ‘Muyitheghaye! Nyamuhanga anganabya iniane n’abalhume aba. Kwenene mukanza erilhwa na Nyamuhanga?’ Mubaghendera okw’ihabulha liwe. Babere babiriswirya abakwenda, mubathasyababwira bathi balekere aho erithulira, neryo mubabalhwika bamaghenda. Aliwe ekyo mukithakakirya abakwenda. Mubalholha embere erithulha engulhu yuwene buthubaha, omwa hekalu na nyumba okwa nyumba.

“Litholere ithwakenga Nyamuhanga kwilhaba abandu.”​—Emibiri 5:29