Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Amasomo Agho Wang’igha Okwa by’Omwa Biblia

 ERISOMO 99

Omutheya w’Engomo Akaminya Ekwenene

Omutheya w’Engomo Akaminya Ekwenene

E Filipi, yabya omughombe w’obukali oyuwabya kw’embinga. Embinga iyikakolesaya omusika oyo ng’omulhaghuli, kandi mwakolera ababya bakama biwe b’esyosente nene. Paulo na Sila babere bakahika e Filipi, omusika oyo mwabakwamirirya habw’ebiro bingyi. Embinga muyaleka inialhaka athi: “Abandu aba ni baghombe ba Nyamuhanga w’Endatha Kutsibu.” Erighunzerera, Paulo mwabwira embinga eyo athi: ‘Omwa lina lya Yesu, mulhueko!’ Embinga muyamulhuako.

Ababya bakama b’omusika oyo babere baminya ngoku syanga thasyabakolera esyosente, mubahithana kutsibu. Mubahamba Paulo na Sila bamabathwalha eyiri abatsweri n’eribugha bathi: ‘Abandu aba bakathwa ebilhaghiro n’eritsandya omuyi wosi!’ Abatsweri mubahamulha bathi Paulo na Sila baswiribawe n’erihirwa omwa ngomo. Omutheya mwa baghusa omwa kisenge ekiri mw’omwirimya munene n’eriboha ebisandu byabu ahakathi-kathi k’emithi ibiri.

Abandi banya ngomo ibanahulikirire, Paulo na Sila mubimba esyonyimbo sy’eripipa Yehova. Kitsumbukirania, omwa kathi k’ekiro, omusiki munene mwatsingya-tsingya engomo eyosi. Esyonyuyi sy’engomo musyakyungukalha n’amahulhulha awabya bohire abanya ngomo mwakundukalha n’emitahimbwa muyaleghukalha. Omutheya mwathibitha omwa ngomo omwa kathi, ameya esyonyuyi isyabirikyungukalha. Mwalengekania athi abanya ngomo abosi babiritswa, neryo mwimya omuyali erianza eriyitha.

Aho n’aho, Paulo mwabirikira athi: ‘Siwuyithe! Ithwe bosi thune hano!’ Omutheya mw’ingiramu n’eriwa ahisi embere sya Paulo na Sila. Mwabulya athi: “Litholere inakolhaki inathoka erilhamibwa kwehi?” Mubamubwira bathi: ‘Iwe n’ab’enyumba yawu mutholere imw’ikirirya Yesu.’ Neryo Paulo na Sila mubabakangirirya ekinywe kya Yehova, neryo omutheya n’ab’enyumba yiwe abosi mubabatizibwa.

“Basyabahamba, n’eribendererya, eribahothera omwa manyumba w’erihindanamo, n’amanyumba w’omuliki. Basya bathwalha embere sy’abami n’abathabali bakulhu busana n’erina lyaghe. Eki kyasyaleka imwathoka erithulha engulhu yuwene.”​—Luka 21:12, 13