Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Amasomo Agho Wang’igha Okwa by’Omwa Biblia

 ERISOMO 91

Yesu Akalhubukibawa

Yesu Akalhubukibawa

Yesu abere abiriholha, omulhume omughuda oyukahulhawa mwa Yozefu mwasaba Pilato athi akalhusaya omubiri wa Yesu w’okwa muthi. Yozefu mwaboha omubiri wa Yesu omwa lhukimba olhuwene n’erihira kugho kw’amaghutha, neryo amahiragho omw’isinda embyaka. Mwakumbaghalirya okwa lhukyo lhw’eyisinda kw’eribwe linene. Abahereri bakulhu mubabwira Pilato bathi: ‘Thukwire obuba thuthi abaghuma b’okwa bakwenda ba Yesu bakendi heka omubiri wiwe n’eribugha bathi abirilhubuka.’ Neryo Pilato mwababwira athi: ‘Mwimaye abatheya, mutheghaye eyisinda ya ndeke ngoku mwangathoka.’

Enyuma w’ebiro bisathu, omwa ngyakya-ngyakya, abandi bakali mubaghenda eyiri eyisinda neryo mubasanga eribwe eryabirikumbaghalibwa. Omw’isinda, omumalaika mwabwira abakali athi: ‘Simubahe. Yesu abirilhubuka. Mughende muyabwire abakwenda biwe muthi basangane nayu e Galilaya.’

Maria Magdalene mwanguha eyiri Petero na Yoane. Mwababwira athi: ‘Omundu abiriheka omubiri wa Yesu!’ Petero na Yoane mubasuba eyiri eyisinda ibanemuthibitha. Babere bakalhangira omw’isinda isimuliki, obuli mundu mwasuba ewiwe.

Maria mwabya akathasyasuba eyiri eyisinda, mwalhangira abamalaika babiri ibanemu neryo mwabugha nabu athi: ‘Singasi aho bathwere Omukama waghe.’ Neryo kandi mwalhangira omulhume, amalengekania athi mbwino ni mulimi w’eririma, neryo amabugha nayu athi: ‘Mukama, kisi mbwire aho wamuthwere.’ Aliwe omulhume oyo abere akabugha athi, “Maria!” Maria mwaminya ngoku ni Yesu. Mwalhaka kutsibu athi: “Mukangirirya!” neryo amamwamakirira. Yesu mwamubwira athi: ‘Wughende wuyabwire baghalha bethu wuthi wabirinyilholhako.’ Aho n’aho, Maria mwathibitha eyiri abakwenda n’eriyabwirabo athi abirilholha oku Yesu.

Enyuma waho omw’ithungyi, abakwenda babiri babya ibane omwa nzira eyikalhua e Yerusalemu eriya e Emau. Omulhume mwabahikako amaghendania nabu n’eribabulya ngabakakanaya okuki. Mubabugha bathi: ‘Na siwathowagho? Hamathalhaba biro bisathu abahereri bakulhu b’ithire Yesu. Esaha eno abakali balebe bane mubugha bathi Yesu  abirilhubuka!’ Omulhume mwababulya athi: ‘Inywe simuli ikiriraya omwa baminyereri? Mubabugha bathi Kristo angaholire kandi inialhubuka.’ Mwalholha embere eribasoborera Amasako. Babere bakahika e Emau, abakwenda mubasaba omulhume oyo bathi aghende nabu. Abere abirisaba bakalya ekya kiro, ibbwa mubabya baminyire ku ni Yesu. Neryo mwabulirana.

Abigha babiri aba mub’anguha mubaghenda omwa nyumba e Yerusalemu eya bakwenda babya bahindene, n’eribabwira ebyabere. Babere bane omwa nyumba, Yesu mwabatsubukirako abosi. Erimbere, abakwenda mubathaligha bathi ni Yesu. Neryo mwabugha athi: ‘Mulebaye ebyalha byaghe; munduleko. Kyabirihandikwa kithi Kristo asyalhubuka okwa baholi.’

“Ingye indi nzira, ingye indi mwatsi w’ekwenene, ingye indi ngebe; sihali mundu yukahika oku Thatha athe kw’ingye.”​—Yoane 14:6