Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Amasomo Agho Wang’igha Okwa by’Omwa Biblia

 ERISOMO 73

Yoane Akathegheka Eriasa lya Yesu

Yoane Akathegheka Eriasa lya Yesu

Yoane mughalha wa Zekaria na Elizabeti abere akakulha mwabya muminyereri. Yehova mwakolesya Yoane erikangirirya abandu athi Masiya anemwasa. Aliwe omwakanya k’erikangirirya omwa sinagogi kutse omwa syotawuni, Yoane iyo mwakangirirya omo mbwarara. Abandu mubalhua e Yerusalemu ne Yudea bakasyakangiriribwa na Yoane. Mwabakangirirya athi ibo eritsemesya Nyamuhanga batholere ibaleka erikolha ebindu bibi. Babere babirihulikirira Yoane, abangyi mubayisubamu neryo Yoane mwababatizirya omwa Lhusi Yorodani.

Yoane mw’olhobya engebe yiwe. Iniakambalha olhukimba olhukolirwe omwa bweya bw’engamia kandi iniakalya esyongyike n’obuki. Abandu mubanza eriminya Yoane nga nindi. Nibya n’Abafarisayo ab’emiyiheko n’Abasadukayo mubasa erisyamulebya. Yoane mwababwira athi: ‘Mutholere imwabindulha emitse yenyu n’eriyisubamu. Isimwalengekanaya muthi muli ba mbaghane kundi muthi muli baana ba Abrahamu. Eki sikirimanyisaya kithi muli baana ba Nyamuhanga.’

Abangyi mubahika oku Yoane n’erimubulya bathi: ‘Ni kyahi ekya thutholere erikolha eritsemesya Nyamuhanga?’ Yoane mwabwira Abayuda athi: ‘Wamabya iwuwithe amakoti abiri, wuhe eyindi oko yuli n’obuyithawa bwayu.’ Wunasi ekyaleka iniabugha athya? Abyanzire ibaminya bathi ibo eritsemesya Nyamuhanga, batholere ibanza abandu.

Yoane mwabwira abasolesya athi: ‘Mubye mw’okwenene, isi mwiba mundu wosi-wosi.’ Mwabwira abasirikali athi: ‘Isimwaligha erihembererwa kutse eribugha amabehi.’

 Abahereri n’Abalawi nabu mubasa oku Yoane n’erimubulya bathi: ‘Iwe wuli indi? Obuli mundu akanza eriminya.’ Yoane mwabugha athi: ‘Nyiri mulenge omwa mbwarara, erisondolha abandu oku Yehova, ngoku Isaya analhaghulha.’

Abandu mubanza ebya Yoane abya akabakangirirya. Abangyi mubalengekania bathi angabya ini Masiya. Aliwe mwababwira athi: ‘Owundi oyundengire anemwasa. Kandi sinyitholere n’erikundulha emikoba y’okwa biryathu biwe. Ngabatizaya omwa maghetse, aliwe iyo akendi syabatizya omwa mulimu.’

“Yoane mwahika erithulha omwatsi iniathoka erithulha omwatsi w’ekyakakalha, abandu bosi bathoke erikirirya.”​—Yoane 1:7