Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Amasomo Agho Wang’igha Okwa by’Omwa Biblia

 ERISOMO 61

Mubathunama

Mubathunama

Buthuku buke Omwami Nebukadeneza ali lhothire esyonzoli sy’esanamu, mwakolha esanamu nene omwa esyamaghetse kutse ehoro. Mwasingikayo okwa kithwe kye Dura neryo mwabirikira abandu bakulhu imwamuli Sadiraki, Mesaki, na Abedenego, erihindana embere syayu. Omwami mwahamulha athi: ‘Omughulhu mukowa emirenge y’engubi, n’enyamulera, n’enanga, n’enzenze, n’omughobiro, n’amalenga, n’emihanda yosi y’eriimba, muwe ahisi n’eriramya esanamu! N’oyuthendiwa ahisi eriramyayo akendi ghuswa omw’irunga ly’omuliro.’ Ibbwa mbwino Abaebrania basathu nabu banganaramirye esanamu, kutse banga ramirye Yehova musa?

Omwami mwahamulha athi omuziki awathawe. Obuli mundu mwawa ahisi mwaramya esanamu erihako Sadiraki, Mesaki, na Abedenego. Abandi balhume mubalhangira eki neryo mubabwira omwami bathi: ‘Abaebrania basathu abo mubathetharamya esanamu yawu.’ Nebukadeneza mwabathumirako n’eribugha athi: ‘Ngayabaha akandi kaghisa ak’eriramya esanamu. Mwamathendi ramyayo, iningendi baghusa omw’irunga ly’omuliro. Sihali nyamuhanga oyukendi balhamya omwa muliro oyo.’ Mubamusubirya bathi: ‘Sithuli yithagha akandi kaghisa. Nyamuhanga wethu akendi thulhamya. Aliwe nomwanga thendi thulhamya, Mwami, sithwendi ramya esanamu.’

Nebukadeneza mwahithana kutsibu. Mwabwira abalhume biwe athi: ‘Mwakaye omuliro w’erirunga mirundi musanju kwilhaba ngoku akakibawa!’ Neryo  mwahamulha n’abasirikali biwe athi: ‘Mubohe abalhume aba mubaghuse omwa muliro!’ Omuliro abya ahisirye kutsibu indi abasirikali babere bakaseghera hakuhi nagho, aho n’aho mubaholha. Abaebrania basathu mubaghuswa omwa muliro. Aliwe Nebukadeneza abere akasamalira omwa muliro, mwalhangira imuli balhume bbani omwakanya k’abasathu, ibane mughenda mugho. Mwakwa buba neryo mwabulya abakulhu athi: ‘Muthutha ghusa abalhume basathu basa omwa muliro? Ngalhangira bbani, kandi omughuma w’okubo asosire omumalaika!’

Nebukadeneza mwasa hakuhi n’omuliro n’eribirikira athi: ‘Mulhue omwa muliro, inywe baghombe ba Nyamuhanga ow’Endatha Kutsibu!’ Obuli mundu mwasweka akalhangira Sadiraki, Mesaki, na Abedenego bakalyatha bakalhua omwa muliro isibathahya. Omubiri, esyonzwiri, esyongyimba syabu byabya isibihireko, isibali behako n’omuliro.

Nebukadeneza mwabugha athi: ‘Nyamuhanga wa Sadiraki, Mesaki, na Abedenego ni mukulhu. Mwathuma malaika wiwe eribalhamya. Sihali nyamuhanga oyuli ng’owabu.’

Ng’Abaebrania basathu, wune mwendi thwamu eribya muthaleghulha oku Yehova nomuhangabyaki?

‘Wasyaramya Yehova Nyamuhanga wawu, kandi wasyamukolera.’​—Matayo 4:10