Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 1

Nyamuhanga Mwahangika Olhubulha n’Ekihugho

Nyamuhanga Mwahangika Olhubulha n’Ekihugho

Yehova Nyamuhanga ya Muhangiki wethu. Mwahangika obuli kindu, ebya thukalhangira n’ebya thuthelhangira. Abere athali ahangika ebya thukalhangira, mwahangika abamalaika banene kutsibu. Wunasi abamalaika nga ni bahi? Abamalaika ni bihangikwa ebya Yehova akolha kandi biri ng’iyo. Sithwanga balhangira, ngoku thuthe thwangalhangira Nyamuhanga. Omumalaika w’erimbere oyo Yehova ahangika mwabya muwathikya wiwe. Omumalaika oyo mwawathikya Yehova akahangika esyongununu, n’ebindi bindu ebyosi. Ekighuma ky’okwa bindu ebyo ky’ekihugho, obwikalho bwethu obuwene.

Neryo Yehova mwatheghekania ekihugho busana n’ebisoro n’abandu eribya kukyo. Mwakolha ekyakakalha ky’eryuba erikolerya ekihugho. Mwahangika ebithwe, esyongetse, n’esyonyusi.

Ni kyahi ekyakwamako? Yehova mwabugha athi: ‘Ngayakolha ebithi n’ebirimwa n’emithi.’ Ebighuma bingyi muthina-muthina, n’ebithi, n’ebimole mubyatsuka erilhasa. N’enyuma waho Yehova mwahangika ebisoro byosi​—ebikaghulhuka, eriziha, n’eriyikura. Mwakolha ebike-bike, ng’esyosungura, n’ebinene-binene, ng’esyonzoghu. Ni kisoro kyahi ekya wanzire?

Neryo Yehova mwabwira omumalaika w’erimbere athi: “Thuhangike omundu.” Abandu ibo babya ini bambaghane okwa bisoro.  Ibo ibangana kolha ebindu. Ibangana kania, eriseka, n’erisaba. Babya b’eritheya ekihugho n’ebisoro. Wunasi oyuwabya mundu w’erimbere nga nindi? Leka thulebaye.

“Okw’itsuka Nyamuhanga mwahangika olhubulha n’ekihugho.”​—Enzuko 1:1