Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 2

Nyamuhanga Mwahangika Omulhume n’Omukali ab’Erimbere

Nyamuhanga Mwahangika Omulhume n’Omukali ab’Erimbere

Yehova mwahira eririma ly’omo mwanya owakahulhawamu Edeni. Eririma lyabya lyoswire mw’ebimole, emithi, n’ebisoro. Neryo Nyamuhanga mwabumba omulhume w’erimbere, ya Adamu omwa muthaka n’eribuhira omo nyindo yiwe mw’omuka. Wunasi ekyabya kyabere? Omulhume oyo mwabya mundu oyuliho! Yehova mwaha Adamu y’omubiiri ow’eritheya eririma eryo, kandi Nyamuhanga mwamubwira athi alhuke ebisoro byosi by’amena.

Yehova mwaha Adamu y’ekilhaghiro kikulhu. Mwabwira Adamu athi: ‘Wanganalya okwa bighuma eby’emithi yosi aliwe butsira okwa muthi mughuma w’embaghane. Wamalya okwa muthi oyo, iwukendi holha.’

Enyuma waho Yehova mwabugha athi: ‘Ngayakolera Adamu y’omuwathikya.’ Mwaghotserya Adamu, neryo Nyamuhanga amakolesya olhukanga lhwa Adamu erimuhangikira omukali.  Mwahulhwamu Eva. Adamu na Eva y’eyabya eka y’erimbere. Adamu mwayowa athi busana n’omukali wiwe oyu? Adamu mwatsema kutsibu indi mwabugha athi: ‘Thalebya ekya Yehova abirikolha erilhua omwa lhukanga lhwaghe! Lero naghe, namabana oyuli ng’ingye.’

Yehova mwabwira Adamu na Eva athi babuthe abaana basulhaye ekihugho. Aby’anzire ibakolha omwa bughuma erikolha ekihugho kyosi mwa paradiso, ng’eririma lye Edeni ku lyabya. Aliwe mukithabya kithya. Busana naki? Thukendi minya bingyi omwa sura eyikakwamako.

“Oyo wahangikabo erimbere mwahangikabo, omulhume n’omukali.”​—Matayo 19:4