Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ekitabu Kyaghe eky’Esyangano sye Biblia

Olhughano 106: Bakaboholhawa Erilhua Omwa Muliki

Olhughano 106: Bakaboholhawa Erilhua Omwa Muliki

THUNGERERA malaika hano akakyungulha olhuyi olhw’omuliki. Abalhume aba akaboholha ni bakwenda ba Yesu. Leka thulebaye ikyaleka ibahirwa omwa muliki.

Omumalaika akaboholha abakwenda

Ni kathuku kake akamabiri thalhaba omulimu abuyirire athulirwe okw’abakwenda ba Yesu. Nakino kya kikabya: omw’ithungi ighuma, Petero na Yoana bakaghenda omwa hekalu mwe Yerusalemu. Eyo, hakuhi n’olhukyo, hali omulhume oyulhwe mulema omwa ngebe yiwe yosi. Abandu bakamuletha hano buli kiro nuku anga saba esyambulho okw’abakaghenda omwa hekalu. Akabya alhangira Petero na Yoana, akabasaba athi bamuhe kangaha-ngaha. Abakwenda bakendi kolha ki?

Bak’imana n’erisamalira omulhume enzama. Petero akabugha athi: ‘Singwithe mbulho, aliriryo ngendi kuha ekyo nga withe. Omwa lina lya Yesu, hangana kandi wughende!’ Neryo Petero akahamba omulhume omwa byalha byamalya, n’okwa ndambi eyo akayisumba n’eritsuka erighenda. Abandu bakabya balhangira eki, bakasweka n’eritsema kutsibu busana n’ekithiko-thiko eki eky’erithikirya.

Petero akabugha athi: ‘Thwamakolha ekithiko-thiko eki, ky’omw’akaghalha ka Nyamuhanga, oyuwalhubukaya Yesu omw’abaholi.’ Neryo Petero na Yoane babere bakine bugha, abaghuma b’okw’abakulhu-bakulhu b’edini bakasa. Bamahithana kusangwa Petero na Yoana bakabwira abandu ngoku Yesu abiri lhubuka erilhua omwa baholi. Neryo bakabahamba n’eribahira omwa muliki.

Engyakya eyakwamako abakulhu-bakulhu b’edini bakabya n’omuhindano munene. Petero na Yoana, haghuma n’omulhume oyo balyalhamaya, bakalethawamu. Abakulhu-bakulhu b’edini bakababulhaya bathi: ‘Ekithiko-thiko eki mulya kikolha omwa buthoki bwahi?’

Petero akababwira athi ni buthoki bwa Nyamuhanga oyuwalhubukaya Yesu erilhua omwa baholi. Abahereri sibasi eky’erikolha, kusangwa sibanga ghana ekithiko-thiko eki, eky’eriswekya ekyabanika. Neryo bakakunga abakwenda bathi balikithasya kania oku Yesu, neryo bakabalhwika.

Ebiro bine mulhaba, abakwenda bakalholha embere erithulhughania engulhu ya Yesu n’erilhamya abalhwere. Engulhu y’ebithiko-thiko ebi yikayitsatsanga. Neryo abandu bangi erilhua omwa miyi eyithimbire oku Yerusalemu bakaletha abalhwere busana n’abakwenda erilhamya bo. Kino kikaleka abakulhu-bakulhu b’edini ibakwa erihali, neryo bakahamba abakwenda n’eribahira omwa muliki. Aliriryo mubatha ghunza mw’ebiro bingi.

Omw’ithumbi malaika wa Nyamuhanga aka kyungulha olhukyo lhw’omuliki, ngokwa w’amalhangira hano. Malaika akabugha athi: ‘Mughende mwimane omwa hekalu, kandi mulhole embere erikanirya abandu.’ Engyakya eyakwamako, abakulhu-bakulhu b’edini bakathuma abalhume eriyenda abakwenda b’omwa muliki, aliriryo babiri ghenda. Enyuma waho, abalhume bakababana bakakangirirya omwa hekalu neryo bakabaletha omwa nyumba ey’Eribughiro.

Abakulhu-bakulhu b’edini bakabugha bathi: ‘Muthwa baha ebiraghiro thuthi simukangiriraye n’ahake oku Yesu. Aliriryo mwabirisulya omwa Yerusalemu mw’erikangirirya lyenyu.’ Neryo abakwenda bakasubiraya bathi: ‘Thutholere ithwa sikya Nyamuhanga ng’omuthabali kwilhaba abandu.’ Neryo bakalholhaya embere erikangirirya “engulhu yuwene.” Eki si ky’erireberyako kibuya busana nethu erikwama?

Emibiri sura 3 erihika 5.Ebibulyo

 • Ekikahika oku Petero na Yoane erithungi ighuma bakaghenda omwa hekalu niki?
 • Petero akabwira omulhume omulema yaki, kandi Petero akamuha ki ekilengire esyambulho?
 • Ekikaleka abakulhu b’amadini ibahithana niki, kandi bakakolera Petero na Yoane baki?
 • Petero akabwira abakulhu b’amadini baki, kandi ni kunga ki ery’abakwenda bakabana?
 • Ekikaleka abakulhu b’amadini ibakwa erihali niki, aliriryo ekikabya niki abakwenda bahirwa omwa muliki omurundi owakabiri?
 • Abakwenda bakabya balethwa omwa nyumba y’eribughiro bakasubiraya bathiki?

Ebibulyo eby’eryongerako

 • Soma Emibiri 3:1

  N’omwa thwangabya isithuwithe akaghalha ak’erikolha ebithiko

 • Soma Emibiri 4:1

  Omughulhu thwangabana ery’endereribwa omwa mubiri w’erithulhughania, thwanga gherererya baghalha bethu Abakristayo ab’ekighonye eky’erimbere omunzira ki? (Emib. 4:29, 31; Efe. 6:18)

 • Soma Emibiri 5:17

  Erilhua kera na munabwire, abathe Bema ba Yehova babirikangania bathi obulengekania obuwene okwa mubiiri w’erithulhughania? (Emib. 5:34)