Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ekitabu Kyaghe eky’Esyangano sye Biblia

Olhughano 102: Yesu Abirisuba

Olhughano 102: Yesu Abirisuba

WUNASI omukali n’abalhume babiri nga ni bahi? Omukali ni Maria Magdalene, munywani wa Yesu. N’abalhume abambithe esyangimba nyeru-nyeru ni bamalaika. Ekisenge kike ekyo Maria akakengemererayamo h’omubiri wa Yesu ahirawa abiriholha. Kikahulhawa mw’eyisinda. Aliriryo lino omubiri syakirimu! Oyuwathwalha gho nindi? Leka thulebaye.

Abamalaika bakakanaya na Maria Magdalene

Yesu akabya abiriholha, abahereri bakabugha na Pilato bathi: ‘Omughulhu Yesu abyaho mwabugha athi akendi sya lhubukibwa enyuma w’ebiro bisathu. Neryo lhaghira wuthi eyisinda yilindawe. Neryo abigha biwe si bang’iba omubiri wiwe n’eribugha bathi abiri lhubuka erilhua omwa baholi!’ Pilato akabwira abahereri athi bathume abasirikali eriyalinda eyisinda.

Aliriryo omwa mitsange okwa kiro ekya kasathu enyuma w’olhuholho lhwa Yesu, malaika wa Yehova akasa omwa butsumbukirania. Akakumbaghalhaya eribwe erilhua okw’isinda. Abasirikali bamubaha kutsibu isibangathoka n’erighenda. Erighunzerera, bakabya bakengemererya omw’isinda, omubiri isyakirimu! Abandi b’okwa basirikali bakaghenda omwa muyi n’eriyabwira abahereri. Wunasi eky’abahereri babi bakakolha? Bakathuha abasirikali babughe amabehi. Abahereri bakabwira abasirikali bathi: ‘Mubughe muthi abigha biwe mubakasa omw’ithumbi, ithuna ghotsere, n’eriba omubiri wiwe.’

Okwa buthuku obo, abakali ab’okw’abanywani ba Yesu bakasa okw’isinda. Ka ni ky’erikukubalya bakasanga eyisinda esimuliki! Aho n’aho abamalaika babiri abambithe syangimba esikangabasenie bakabuthuka. Bakabulhaya bathi: ‘Ekikaleka imwasonderya Yesu ya hanu niki? Abirilhubukibwa. Mwanguhe n’eriyabwira abigha biwe.’ Abakali ka bakathibitha kutsibu! Aliriryo bane mughenda, omulhume akabimanaya. Wunasi nga nindi? Ni Yesu! Akabugha athi: ‘Mughende mubwire abigha baghe.’

Abakali bakabya bakabwira abigha bathi Yesu abirilhubuka kandi babirimulholhako, eki kikakalira abigha erikirirya. Petero na Yoane bakathibitha okw’eyisinda bangaya lebya ibibene-bene, aliriryo eyisinda simuliki! Petero na Yoane bakabya balhua yo, Maria Magdalene akasighalha enyuma. Eno y’endambi ey’akakengemereraya omwakathi n’erilhangira abamalaika babiri.

Wunasi ekyabya kyabere okwa mubiri wa Yesu? Nyamuhanga mwa bulirania gho. Nyamuhanga mwathalhubukya Yesu y’okwa ngebe omwa mubiri w’omunyoku ow’aholha nawu. Mwaha Yesu y’omubiri muhya-muhya ow’omulimu, ng’ow’abamalaika bawithe omwa lhubulha. Aliriryo erikangania abigha ngokw’abirilhubuka, Yesu akambalha omubiri ow’abandu bangana lhangira, ngoku thukendi igha.

Matayo 27:62-66; 28:1-15; Luka 24:1-12; Yoane 20:1-12.Ebibulyo

 • Omukali oyuli omwa kisasani nindi, abalhume babiri nibahi, kandi bali hayi?
 • Ekikaleka Pilato inyabwira abahereri athi batsindike abasirikali eriyalinda eyisinda ya Yesu niki?
 • Malaika akakolha ki engyakya ey’ekya kasathu Yesu aholire, aliriryo abahereri bakakolha ki?
 • Ekikaleka abaghuma b’okw’abakali ibasweka bakahika okw’isinda ya Yesu?
 • Ekikaleka Petero na Yoane ibathibitha eyiri eyisinda ya Yesu niki, kandi bakabana ki?
 • Ekyahika okwa mubiri wa Yesu niki, aliriryo akakolha ki erikangania abigha biwe ngokw’abirisuba?

Ebibulyo eby’eryongerako

 • Soma Matayo 27:62

  Okw’ilhubuka lya Yesu, abahereri bakulhu, Abafarisayo, n’abalhume bakulhu

 • Soma Luka 24:1

  Omwatsi w’erilhubuka lya Yesu, akakanganaya athi ngokwa Yehova akalhangira abakali ng’abema abayisiwa? (Luka 24:4, 9, 10; Mt. 28:1)

 • Soma Yoane 20:1

  Yoane 20:8, 9 akathuwathikaya athi erighumisirizya thwamabya isithuli yitheghereraya ndeke