Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ekitabu Kyaghe eky’Esyangano sye Biblia

Olhughano 42: Epunda Yikakanaya

Olhughano 42: Epunda Yikakanaya

WUNE wathowa epunda eyikakanaya? Wangana bugha wuthi, ‘Eyihi. Ebisoro sibyanga kania.’ Aliriryo e Biblia yikabugha okwa punda eya kolha yithya. Thulebaye ngoku kyabya.

Omumalaika

Abaisraeli bakisiya ibingira omwa kihugho kye Kanana. Balaka, omwami we Moabu, abiriubaha Abaisraeli. Neryo akathumira omulhume omughezi-ghezi oyukahulhawa mwa Balama erisyatsuma Abaisraeli. Balaka akalhaghanisaya eriha Balama y’esyambulho nyingi, neryo Balama ak’ikalha okwa punda yiwe n’eritsuka olhughendu lhwiwe eriyalebya Balaka.

Yehova syanzire Balama akatsuma abandu Biwe. Busana n’ekyo akathuma malaika n’omuyali muli erimana omwanzira ang’imania Balama. Balama syangalhangira malaika, aliriryo epunda yiwe yakamulhangira. Neryo epunda yika lengesya erisagha malaika, n’erighunzerera yikakwama kyayibuthika ahisi okwanzira. Balama akahithana kutsibu, n’eriswirya epunda yiwe omwa mwigho.

Neryo Yehova akathokesaya Balama eryowa epunda yiwe yikabugha nayu. Epunda yika mubulhaya yithi: ‘Na kukolere ki ekikaleka iwanyiswirya?’

Balama okwa punda

Balama akabugha athi: ‘Wabirinyikolha ng’omudoma. Kwa nabya n’omuyali ambe nama kw’itha!’

Epunda yika mubulhaya yithi: ‘Enyuma ngane ngatha kukolha nyithya?’

Balama akasubiraya athi: ‘Eyihi.’

Neryo Yehova akaleka Balama inyalhangira omumalaika oyuwithe omuyali inyanimene okwanzira. Omumalaika akabugha athi: ‘Ekiryaleka iwaswirya epunda yawu niki? Namasa erikukakirya, kusangwa siwutholere eriyatsuma Abaisraeli. Epunda yawu kwa yithabinduka, ambe nabiri kithwa, aliriryo sinanga hutherye epunda yawu.’

Balama akabugha athi: ‘Nabiri halya. Sindwe ng’asi ngoku wimene omwanzira.’ Malaika akaleka Balama aghende, neryo Balama akayalebaya Balaka. Akina lengesaya eritsuma Abaisraeli, aliriryo, omwa mwaya w’ekyo, Yehova akamukolesaya eritsumulha e Israeli y’emirundi isathu.

Emiganzo 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Ebibulyo

 • Balaka nindi, kandi ekikaleka inyathumira Balama niki?
 • Ekikaleka epunda ya Balama iyayibuthika omwanzira niki?
 • Balama akowa epunda yikabugha yithiki?
 • Malaika akabwira Balama yaki?
 • Ekikabya niki Balama akalengesya eritsuma e Israeli?

Ebibulyo eby’eryongerako

 • Soma Emiganzo 21:21-35.

  Ekyaleka e Israeli iyakinda Omwami Sihoni ow’ab’Amori n’Omwami Ogi owa Basani niki? (Emig. 21:21, 23, 33, 34)

 • Soma Emiganzo 22:1-40.

  Ekighendererwa kya Balama eritsuma e Israeli kyabya niki, kandi thwanga lhusya mw’isomo ki? (Emig. 22:16, 17; Emi. 6:16, 18; 2 Pet. 2:15; Yuda 11)

 • Soma Emiganzo 23:1-30.

  Nomwakine indi Balama mwakania nga ni muramya wa Yehova, ebikorwa biwe mubyakangania bithi kwathe? (Emig. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)

 • Soma Emiganzo 24:1-25.

  Omwatsi oyu owali omwa Biblia, akawathaya athi erikirirya lyethu omw’ibererera ery’ekighendererwa kya Yehova? (Emig. 24:10; Isa. 54:17)