Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ekitabu Kyaghe eky’Esyangano sye Biblia

Olhughano 15: Mukali wa Loti Mwasamalira Enyuma

Olhughano 15: Mukali wa Loti Mwasamalira Enyuma

LOTI na mukali wiwe mubikalha haghuma na Abrahamu omwa kihugho ekya Kanana. Kiro kighuma Abrahamu mwabugha na Loti athi: ‘Hano sihali kithaka ekikaghunza ebisoro byethu. Nga saba nyithi, thuyighabule. Wamaghenda okwa lhuhandi lhughuma, naghe ngendi ghenda okwa lhundi.’

Loti mwa samalira ekihugho. Mwalhangira ekitsweka ekyuwene eky’omwa kihugho ekyabya n’amaghetse n’omuyonga mungi owuwene busana n’ebisoro biwe. Eki kyabya kitsweka ekye Yorodani. Neryo Loti mwathwalha erihiika liwe n’ebisoro biwe by’eyo. Neryo erighunzerera mubahimba enyumba yabu omwa muyi we Sodomu.

Abandu be Sodomu babya babi kutsibu. Eki mwakithatsemesya Loti, kusangwa abya mundu mubuya. Nyamuhanga nayu mwathatsema. Okw’ighunzerera, Nyamuhanga mwathuma abamalaika babiri bakunge Loti bathi akaya thoghothaya e Sodomo haghuma n’omuyi we Gomora owali hakuhi nayu busana n’obubi bwabu.

Abamalaika mubabwira Loti bathi: ‘Anguha! Thwalha mukali wawu na bali bawu babiri mulhwe hano!’ Loti n’erihiika liwe mubatha anguha, neryo abamalaika muba bahamba okwa byalha n’eribahulhukirya eyihya w’omuyi. Neryo omughuma okwa bamalaika mwabugha athi: ‘Muthibithe mukasyaholha! Simukebere enyuma syenyu. Musaghire okwa bithwa, muka syaheribwa.’

Loti na bali biwe mubowa neryo mubalhua omwa Sodomo. Mubathimana nahake, kandi mubatha samalira enyuma. Aliriryo mukali wa Loti mwathowa. Babere babighenda akaghendo kali erilhua e Sodomo, mwimana n’erikebera enyuma. Neryo mukali wa Loti mwa hinduka ekithwa ky’omunyu. Wunamulhangire omwa kisasani?

Thwangan’igha erisomo eriwene okw’eki. Kika thukanganaya kithi Yehova akalhamaya abaka mwowa, aliriryo abo abathe mwowa basyaherya esyangebe syabu.

Enzuko 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luka 17:28-32; 2 Petero 2:6-8.

Loti akathibitha erilhua e Sodomo


Ebibulyo

 • Ekyaleka Abrahamu na Loti ibasighana niki?
 • Ekyaleka Loti inyasombolha erikalha e Sodomo niki?
 • Abandu be Sodomo babya bathi?
 • Ni kunga ki ery’abamalaika babiri bahereraya Loti?
 • Ekyaleka muka Loti inyabya kithwe ky’omunyu niki?
 • Muka Loti thwanga mw’ighira kw’isomo ki?

Ebibulyo eby’eryongerako

 • Soma Enzuko 13:5-13.

  Abandu bang’ighira bathi oku Abrahamu erighunzaho ebitsibu ebiri omwakathi-kathi kabu? (Enz. 13:8, 9; Abar. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 • Soma Enzuko 18:20-33.

  Erikolhangana lya Yehova na Abrahamu likathuha lithi eriyisigha indi Yehova na Yesu bakendi syatswera omwa lithunganene? (Enz. 18:25, 26; Mt. 25:31-33)

 • Soma Enzuko 19:1-29.

  Omwatsi ow’omwa Biblia oyu akakanganaya athi ngoku Yehova akalhangira abalhume abakakesaya n’abalhume balikyabo? (Enz. 19:5, 13; Law. 20:13)

  Ni mbaghane ki eya thukabana omwa syanzira esya Loti na Abrahamu babya bakwamiremo erisondolha lya Nyamuhanga, n’ethu thwang’igha mwaki? (Enz. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Soma Luka 17:28-32.

  Muka Loti aby’awithe malengakania ki okwa bindu eby’ekimubiri, kandi eri ni kunga ki eyathuli? (Luka 12:15; 17:31, 32; Mt. 6:19-21, 25)

 • Soma 2 Petero 2:6-8.

  Thukagherererya Loti, ni mibere ki eya thutholere ithwabya nayu eyiri ekihugho ekithuthimbireko ekithasi Nyamuhanga? (Eze. 9:4; 1 Yn. 2:15-17)