Ghenda ahali omwatsi

E Biblia Wukalhangirayo Wuthi?

E Biblia Wukalhangirayo Wuthi?

Mbwino iwukendi bugha wuthi . . .

  • ni kitabu ky’abasungu?

  • ni kitabu eky’esyongano buyira?

  • ni Kinywe kya Nyamuhanga?

 EKYA BIBLIA YIKABUGHA

‘Amasako wosi Nyamuhanga yuwatheghekanayagho.’2 Timoteo 3:16, e Biblia eye Kinandi eya 1980.

OMUGHASO W’ERIKIRIRYA EKI

Wukasika ko wukendibana erisubirya eryuwene okwa bibulyo ebikalyambaya abandu.Emisyo 2:1-5.

Ko wukendibana busondoli obuwene omwa ngebe.Esyonyimbo 119:105.

Ko wukendibana amaha awuwene aw’obuthuku obukasa.Abanya Roma 15:4.

KWENENE THWANGANA LIGHA EBYA BIBLIA YAMABUGHA EBI?

Ee, habw’esyonzumwa ng’isathu:

  • Erilighirana lyayu erikaswekaya. E Biblia muyahandikwa ahabw’emyaka eyilhabire 1,600 n’abandu nga 40 muthina-muthina. Abangyi nomubanabya isibasene, e Biblia yosi yikalighirana, kandi eyosi yihambire okwa kindu kighuma ekikulhu!

  • Abahandiki eribya mw’okwenene. Abakahandika ebyabya kera, mughulhu mungyi bakanabisa ebisobyo by’abandu babu. Aliriryo abahandika e Biblia mubathabisa ebisobyo byabu n’eby’ekihanda kyabu.—2 Emyatsi y’Emigulu 36:15, 16; Esyonyimbo 51:1-4.

  • Amaminyereri awakabererera. E Biblia muyalhaghulha erithoghothibwa ery’omuyi we Babeli eyakera ihakine emyaka nga 200 embere. (Isaya 13:17-22) Muyalhaghulha emibere yanga thoghothibirwemu, nibya n’eryahulha erina ly’oyuwanga sondwere olhuhi olho!Isaya 45:1-3.

Kandi n’awandi maminyereri mangyi mwabererera ngoku kyanalhaghulhawa. Ekyo kwenene kya thwangana bana omwa Kinywe kya Nyamuhanga!2 Petero 1:21.

EKY’ERITHASYA LENGEKANIAKO

Ekinywe kya Nyamuhanga kyang’uwania kithi engebe yawu?

E Biblia yikasubiraya okwa kibulyo ekyo omu ISAYA 48:17, 18 na 2 TIMOTEO 3:16, 17.