Murundi mughuma omo mwaka omo myanya mingyi erithimba omwa kihugho kyosi, thukibuka olhuholho lhwa Yesu. Thukakolha ekyo kundi mwalhaghira abigha biwe athi: “Mukole muthya erinyibuka.” (Luka 22:19) Eryibuka erikasa likendi syabya:

Kyamukagha, Biro 31 Okwakasathu, 2018.

Wukakokibawa erisyahindana nethu okwa mukonga oyu. Omuhindano oyu, ng’eyindi mihindano yethu, obuli mundu akakokibawa. Kandi siyiri erisorokya esyosente kutse erilhabya akibo.