Langsung ka’ Content

Saksi-Saksi Yehuwa

Pilih Bahasa Dayak Ahe

Saksi-Saksi Yehuwa—Diorganisasi untu’ Maritaatn Kabar Baik

Salama’ labih dari 100 tahutn, Saksi-Saksi Yehuwa dah diorganisasi untu’ maritaatn kabar baik. Kabar nian dinyampeatn ka’ dalapm ratusan bahasa ka’ labih dari 200 nagari. Ngahe kagiatan nian paralu dikarajaatn? Ampahe kagiatan nian dingalaksanaan ka’ saluruh dunia? Video nian nyawap patanyaan-patanyaan koa man manto’ Kita’ nele’ labih samak bamacam kagiatan Kami ka’ saluruh dunia.