Allah lea apa’ nang pangasih. 1 Petrus 5:6, 7

Allah koa Pancipta diri’, man Ia paduli ka’ diri’. Saparati apa’ nang bijaksana man pangasih ngajar anak-anaknya, Allah uga’ ngajaratn pituah idup ka’ urakng-urakng nang ada ka’ mae ma’an.

Allah mare’ nau’an kabanaran panting nang bisa muat diri’ repo man ngampu’ arapatn.

Kade’ Kita’ nangaratn Allah, Ia mao’ ngirikng, ngalinukngi’ man manto’ Kita’ ngatasi’ masalah.

Tapi, buke’ nang koa ihan​—Kita’ uga’ bisa idup salama-lamanya!

 Allah bakata, ‘Ataknglah ka’ Aku. Dangaratnlah, supaya kao tatap idup.’ Yesaya 55:3