Langsung ka’ Content

Langsung ka’ menu kadua

Langsung ka’ daptar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Dayak Ahe

Dangaratn Allah Supaya Idup Salamanya

 BAGIAN 14

Ampahe Kita’ Bisa Nele’atn Kasatiaan ka’ Yehuwa?

Ampahe Kita’ Bisa Nele’atn Kasatiaan ka’ Yehuwa?

Bapihaklah ka’ Yehuwa. 1 Petrus 5:6-9

Paralu kabaranian untu’ nyauhi’ kabiasaan ahe pun nang ina’ sasue man Alkitab.

Ame talibat ka’ urusan politik bangsa-bangsa; sabab hal koa ina’ nukung Yehuwa man Pamarentahatn-Nya.

 Buatlah pilihan nang banar—dangaratn Allah. Matius 7:24, 25

Bagabunglah man Saksi-Saksi Yehuwa; urakng-urakng nang bisa manto’ kita’ samak man Allah.

Taruslah balajar tentang Allah man ba’upaya naati’ parentah-parentah-Nya.

Kade’ iman Kita’ dah kuat, Kita’ sabaiknya baktiatn idup Kita’ ka’ Yehuwa man dibabtis.Matius 28:19.

Dangaratn Allah. Bacalah Alkitab, man minta’ Saksi-Saksi Yehuwa manto’ Kita’ mahami’nya. Lalu, jalanan ahe nang dah Kita’ palajari’. Jadi, Kita’ bisa idup salama-lamanya.Mazmur 37:29.