Langsung ka’ Content

Langsung ka’ menu kadua

Langsung ka’ daptar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Dayak Ahe

Dangaratn Allah Supaya Idup Salamanya

 BAGIAN 1

Ampahe Diri’ Nangaratn Allah?

Ampahe Diri’ Nangaratn Allah?

Allah bakata ka’ diri’ ngalalui’ Alkitab. 2 Timotius 3:16

Allah nang banar mare’ pantojok ka’ panulis Alkitab untu’ nulisatn pikiran-Nya ka’ sabuah buku suci. Buku koa badama Alkitab. Ka’ dalapmnya ada barita panting nang Allah mao’ Kita’ nau’an.

Allah nau’an ahe nang paling gagas untu’ diri’. Kade’ nangaratn Ia, diri’ jadi bijaksana.Amsal 1:5.

Allah mao’ samua urakng ka’ dunia maca Alkitab. Ampeatn Alkitab dah ada ka’ dalapm manyak bahasa.

Kade’ Kita’ mao’ nangaratn Allah, Kita’ harus maca man mahami’ Alkitab.

 Ka’ mae ma’an, urakng tagah balajar tentang Allah. Matius 28:19

Saksi-Saksi Yehuwa bisa manto’ Kita’ mahami’ Alkitab.

Ka’ saluruh dunia, Saksi Yehuwa ngajaratn kabanaran tentang Allah.

Kita’ ina’ paralu babayar untu’ balajar Alkitab. Kita’ bisa uga’ balajar ka’ Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehuwa.