Langsung ka’ Content

Langsung ka’ menu kadua

Langsung ka’ daptar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Dayak Ahe

Dangaratn Allah Supaya Idup Salamanya

 BAGIAN 13

Ahe nang Harus Diri’ Pamuat untu’ Mamuat Allah Repo?

Ahe nang Harus Diri’ Pamuat untu’ Mamuat Allah Repo?

Jauhi’ ahe nang jahat. 1 Korintus 6:9, 10

Kade’ diri’ ngasihi’ Yehuwa, diri’ ina’ babuat hal nang Ia banci’.

Yehuwa ina’ suka diri’ ngalit, kamabuk man make narkoba.

Allah teget ka’ pamunuhan, nguguratn buntikng, man homosek. Ia ina’ suka kade’ diri’ sarakah ato bakalahi.

Diri’ ina’ mulih nyambah bahala ato badukun.

Ka’ bumi Firdaus ana, ina’ ada agi’ tampat untu’ urakng-urakng jahat.

 Pamuat ahe nang baik. Matius 7:12

Untu’ mamuat Allah repo, diri’ harus niru Ia.

Tele’atn kasih, caranya basikap baik man murah ati.

Jujur.

Kasih ka’ dangan man suka ngampuni’.

Curitaatn tentang Yehuwa, ahe nang Ia suka man ina’ Ia suka.Yesaya 43:10.