Langsung ka’ Content

Langsung ka’ daptar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Pilih Bahasa Dayak Ahe

 PALAJARAN 8

Ngahe Allah Miaratn Kajahatan man Pandaritaan?

Ngahe Allah Miaratn Kajahatan man Pandaritaan?

1. Ampahe kajahatan mulai’ ada?

Allah miaratn manusia mandarita cukup lama untu’ nojokatn kade’ pamarentahatn manusia koa nana’ bisa ngatasi’ masalah nang ada

Kajahatan mulai’ ada ka’ bumi waktu Setan bakata alok ka’ manusia. De’enya, Setan koa malaekat nang sampurana. Tapi, ”ia nana’ tarus badiri ka’ dalapm kabanaran”. (Yohanes 8:44) Setan mao’ disambah, padahal hanya Allah Yehuwa nang harus disambah. Setan ngaloki’ Hawa man mujuknya supaya nana’ naati’ Allah. Adam uga’ nuna’an Hawa untu’ nana’ naati’ Allah. Kaputusan Adam nyabapatn pandaritaan man kamatiatn.Baca Kejadian 3:1-6, 19.

Waktu Setan mujuk Hawa untu’ nana’ ta’at ka’ Allah, ia sabanarnya ngalawan Allah. Ia nana’ ngakoi’ hak man kadudukan Allah sabage nang Mahatingi. Manyak manusia nuna’an Setan untu’ nolak Allah sabage Panguasa. Koalah sababnya, Setan jadi ”panguasa dunia nian”.Baca Yohanes 14:30; 1 Yohanes 5:19.

2. Ahe ge’ ciptaan Allah nana’ sampurana?

Ciptaan Allah samuanya sampurana. Jadi, manusia man malaekat nang Allah mamuat koa sanggup naati’ Allah sacara sampurana. (Ulangan 32:4, 5) Allah mamuat man mare’ diri’ kabebasan untu’ milih babuat nang baik ato nang jahat. Hal nian mare’ diri’ kasampatan untu’ nojokatn kasih diri’ ka’ Yehuwa.Baca Yakobus 1:13-15; 1 Yohanes 5:3.

3. Ngahe Allah miaratn pandaritaan sampe ampaikng?

Ada alasannya ngahe Yehuwa miaratn kajahatan tarus tajadi sampe ampaikng. Nian nojokatn kade’ nana’ ada bimbingan Yehuwa, pamarentahatn manusia nana’ bisa ngatangan kadamean. (Pengkhotbah 7:29; 8:9) Salama’ 6.000 tahutn sajarah manusia, dah tabukti jalas kade’  urakng-urakng nang bakuasa ka’ dunia nian nana’ barasel ngapus parang, kajahatan, kaina’adilan, man panyakit.Baca Yeremia 10:23; Roma 9:17.

Sabaliknya, pamarentahatn Allah baguna untu’ urakng-urakng nang mao’ ta’at. (Yesaya 48:17, 18) Ina’ lama agi’, Yehuwa mao’ ngalanyapatn samua pamarentahatn manusia. Hanya urakng-urakng nang milih pamarentahatn Allah nang badiapm ka’ dunia nian.Yesaya 11:9.Baca Daniel 2:44.

4. Kasabaran Allah mare’ diri’ kasampatan ahe?

Setan bakata kade’ nana’ ada manusia nang sapanuh ati nojokatn kasihnya untu’ ngalayani’ Allah. Ahe ge’ Kita’ bisa muktiatn kade’ pakataan koa salah? Bisa! Karna Allah sabar, diri’ samua namu kasampatan untu’ nojokatn ahe ge’ diri’ milih pamarentahatn Allah ato pamarentahatn manusia. Cara idup diri’ nojokatn pilihan diri’.Baca Ayub 1:8-12; Amsal 27:11.

5. Ahe buktinya kade’ diri’ milih Allah sabage panguasa?

Pilihan diri’ nojokatn ahe ge’ diri’ milih Allah sabage Panguasa

Kade’ diri’ ngago’ man nyalanan ibadah nang banar nang sasue Firman Allah, koalah bukti kade’ diri’ milih Allah sabage panguasa. (Yohanes 4:23)Lea Yesus, diri’ bisa nolak Setan sabage panguasa. Caranya, nana’ ikut politik man parang.Baca Yohanes 17:14.

Setan ngunaan kuasanya untu’ nawaratn pabuatan nang nana’ sanonoh man ngarugiatn diri’. Kade’ diri’ nolak pabuatan koa, bisa jadi ayukng ato kaluarga diri’ nana’ suka ato bera ka’ diri’. (1 Petrus 4:3, 4) Jadi, diri’ harus milih. Ahe ge’ diri’ mao’ bagabung man urakng-urakng nang kasih ka’ Allah? Ahe ge’ diri’ mao’ naati’ ukum-Nya nang pangasih? Kade jawapan diri’ mao’, koa ratinya diri’ muktiatn Setan pangalok waktu ia bakata nana’ ada urakng nang mao’ ta’at ka’ Allah waktu ngalami’ kasusahatn.Baca 1 Korintus 6:9, 10; 15:33.

Karna Allah kasih ka’ manusia, Ia pasti mao’ ngalanyapatn kajahatan man pandaritaan. Urakng-urakng nang pucaya’ ka’ hal koa bisa idup salamanya ka’ bumi.Baca Yohanes 3:16.