Ir al contenido

Ir al menú secundario

Ir al índice

Testigos de Jehová

akateko

Abʼ tzet chiyal naj Dios jojachkahikanoj yin junelne

Yichbʼanil

Yichbʼanil

Naj Kumam Dios chikuyoche naj haxka junoj mame. (1 Pedro 5:6, 7)

Kumam naj yutol jaʼ naj xkuwaʼneni. Junoj watxʼ mame chihok yuninal yin skʼuul, chaʼ skuyu jebʼ keytuʼ jojunyilon jebʼ swatxʼilal yin sqʼinal. Keytuʼ naj Kumam Dios, chikuhok yin skʼuul naj, yuxan lalan skuyun naj anima yul yibʼanqʼinal tiʼ yilchahok yu jun watxʼ bʼeybʼalil yin sqʼinal.

Chikuskuy naj yin syelalil, chiyaʼon tzala kukʼuul naj naniʼ yetoj kusatajtoj.

Ta chikabʼ tzet chiyal naj Dios, jojkuyijbʼa naj, jojkusteyne naj, jojkuskolonwej naj.

Chiyal pax naj tol jojyaʼ kuqʼinal naj yin junelne.

 Naj Dios choche naj chikujitzwitoj skʼatan. Ta chikabʼ tzet chiyal naj, jojaʼle kuqʼinal yin junelne. (Santiago 4:8; 1 Juan 2:17)