Ir al contenido

Testigos de Jehová

Sik’le jati’ akateko

Bʼit bʼey naj Kumam Dios

Chawaʼ descargar saqʼal chʼan bʼit yet chikubʼitni bʼey naj Jehová. Chiʼilcha yet chibʼitni anima, yin piano yetoj waanxa instrumento.

Sikʼle jatiʼ katuʼ chawaʼon clic ta chawoche chiʼilcha junoj bʼit yin jatiʼ.

 

Mimank’ulal. Jun ti’ amto yin jati’.

Waanxa spáginahil ey yin jati’: