• 240—Dagdaga ay kad-an dadin Saksi en Jehova

  • 8,457,107—Dadin Saksi en Jehova

  • 10,071,524—Maiyad-adalan si Bibliya

  • 20,175,477—Inmatendar sin pangnemneman si nateyan Jesu Kristo

  • 120,053—Kongregasyon