ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ | ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಲಿಸಿ

ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಲಿಸಿ

ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಜನ್ರಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ಚಿಮ್ಮುತ್ತೆ. ಅವರು ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಿಳಿಸೋ ಸಂದೇಶ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತನೂ ಅರ್ಥಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಲಿಸಬಹುದು. (ರೋಮ 12:11) ಹೇಗೆ?

ಮೊದಲ್ನೇದಾಗಿ, ನಾವು ತಿಳಿಸೋ ಸಂದೇಶ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ‘ಒಳ್ಳೇ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ’ ಇದೆ! (ರೋಮ 10:15) ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಜನ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. (ರೋಮ 10:13, 14) ಕೊನೆದಾಗಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಕೈ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿ.

ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಡಲು ಕೌಶಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ—ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಲಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ನಂತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ರ ಕೊಡಿ:

  • ನೀತಾ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಕಳಕೊಂಡಳು?

  • ನೀತಾ ಹೇಗೆ ಪುನಃ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಳು?

  • ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ಚಿಮ್ಮುತ್ತೆ

    ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಳ್ಳೇ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು?

  • ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?