ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಮಾರ್ಚ್‌ 15-21

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 11-12

ಮಾರ್ಚ್‌ 15-21
 • ಗೀತೆ 2 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (1 ನಿ.)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ದೂರುವ ಗುಣ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ?”: (10 ನಿ.)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳು: (10 ನಿ.)

  • ಅರ 11:7, 8—ಮನ್ನದ ಹೊರ ತೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇದ್ರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಒಳ್ಳೇತನ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? (it-2-E ಪುಟ 309)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ, ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿತ್ರಿ?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿ.) ಅರ 11:1-15 (ಪ್ರಗತಿ ಪಾಠ 2)

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 • ಸ್ಮರಣೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ: (3 ನಿ.) ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ. ಮನೆಯವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿ (ಆದರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ). (ಪ್ರಗತಿ ಪಾಠ 11)

 • ಪುನರ್ಭೇಟಿ: (3 ನಿ.) ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪುನರ್ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. (ಪ್ರಗತಿ ಪಾಠ 4)

 • ಪುನರ್ಭೇಟಿ: (5 ನಿ.) ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಆಸಕ್ತರ ಹತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ರ ಕೊಡಿ. (ಪ್ರಗತಿ ಪಾಠ 2)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ