ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

ಆರಂಭದ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನಾ?

ವಚನ: ಕೀರ್ತ 65:2

ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು?

ಈ ವಚನ ಕೆಳಗಿನ ಬೋಧನಾ ಸಾಧನದಲ್ಲಿದೆ:

ಪುನರ್ಭೇಟಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು?

ವಚನ: 1ಯೋಹಾ 5:14

ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ: ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ?

ಈ ವಚನ ಕೆಳಗಿನ ಬೋಧನಾ ಸಾಧನದಲ್ಲಿದೆ:

ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ (ಫೆಬ್ರವರಿ 27–ಮಾರ್ಚ್‌ 27)

“ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ [ಅಥವಾ ಫೋನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಈ ಪತ್ರ ಬರೀತ್ತಿದ್ದೇವೆ]. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ.” ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಕೊಡಿ [ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಫೋನ್‌ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿ]. “ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ [ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ] ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಭಾಷಣನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಬನ್ನಿ.”

ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸತ್ತ?