ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ

ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ

ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸುಯೋಗ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರಿಂದ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. (ಯೋಹಾ 6:44) ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ.—ಕೀರ್ತ 34:15.

ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಇರೋ ಈ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಒಂದಂತೂ ನಿಜ ನಾವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಬಸವನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ರು. (ವಿಮೋ 32:7, 8; 1ಕೊರಿಂ 10:7, 11, 14) ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ: ‘ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋ ಯೋಚ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ಮಾಡೋ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಯೆಹೋವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ?’ ಯೆಹೋವನನ್ನ ನಾವು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆತನು ದ್ವೇಷಿಸೋ ಯಾವ ವಿಷಯನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ.—ಕೀರ್ತ 97:10.

ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (ಕೊಲೊ 3:5) ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ನಂತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ:

  • ದುರಾಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?

  • ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು?

  • ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೂ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು?

  • ಯೆಹೋವನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು?