ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 19-25

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 35-36

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 19-25
 •  ಗೀತೆ 127 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (1 ನಿ.)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ”: (10 ನಿ.)

  • ವಿಮೋ 35:25, 26—ಖುಷಿಖುಷಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಯೆಹೋವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು14 12/15 ಪುಟ 4 ಪ್ಯಾರ 4)

  • ವಿಮೋ 35:30-35—ಬೆಚಲೇಲ ಮತ್ತು ಒಹೊಲೀಯಾಬ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು11 12/15 ಪುಟ 19 ಪ್ಯಾರ 6)

  • ವಿಮೋ 36:1, 2—ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು11 12/15 ಪುಟ 19 ಪ್ಯಾರ 7)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (10 ನಿ.)

  • ವಿಮೋ 35:1-3—ಸಬ್ಬತ್‌ ನಿಯಮದಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿಯಬಹುದು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು05 5/15 ಪುಟ 23 ಪ್ಯಾರ 14)

  • ವಿಮೋ 35:21—ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಹೇಗೆ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದಾನ ನೀಡಿದರು? ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿಬಹುದು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು00 11/1 ಪುಟ 29 ಪ್ಯಾರ 2)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ, ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿತ್ರಿ?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ವಿಮೋ 35:1-24 (ಪ್ರಗತಿ ಪಾಠ 11)

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ

 • ಗೀತೆ 98

 • 2018 ರ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್‌ ಕಮಿಟಿಯ ವರದಿ: (15 ನಿ.) ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ. ನಂತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ: ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ? ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಹಾರದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ? ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ?

 • ಸಭಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: (30 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಬೈಬಲ್‌ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠಗಳು ಪಾಠ 96, 97

 • ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

 • ಗೀತೆ 143 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ