ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಇದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ.

ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು ಹಬ್ಬಿದ ವಿಧ

ವಿರೋಧ ಇದ್ರೂ ಸೌವಾರ್ತಿಕರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬೈಬಲ್‌ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು.

ಓದುಬರಹ ಬರದವರಿಗೆ ದೊರೆತ ನೆರವು!

ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಓದುಬರಹ ಕಲಿಸೋಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳಾ? ಅಮಾಯಕರಾ?

1940 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ನೆನಸ್ತಿದ್ರು?

ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು

ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಯುದ್ಧ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು?