ಎರಡನೇ ಸಮುವೇಲ 7:1-29

  • ದಾವೀದ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಲ (1-7)

  • ದಾವೀದನ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ (8-17)

  • ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಾವೀದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (18-29)

7  ರಾಜ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ+ ಸುತ್ತಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವ ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟ.  ರಾಜ ಪ್ರವಾದಿ ನಾತಾನನಿಗೆ+ “ಸತ್ಯ ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಡೇರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.+ ಆದ್ರೆ ನಾನು ದೇವದಾರು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ”+ ಅಂದ.  ಅದಕ್ಕೆ ನಾತಾನ “ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ”+ ಅಂದ.  ಆ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾತಾನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ತು:  “ಹೋಗು, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ‘ಯೆಹೋವ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ: “ನಾನು ವಾಸಿಸೋಕೆ ನೀನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ?+  ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಜನ್ರನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.+ ನಾನು ಡೇರೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ.+  ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜೊತೆ* ನಡಿತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜನ್ರನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಯಾವ ಕುಲ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಆರಿಸ್ತಿದ್ದವನು ನಾನೇ. ಆ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ‘ನನಗಾಗಿ ದೇವದಾರು ಮರದಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ’ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ?”’  ಈಗ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ: “ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಕಾಯ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನನ್ನ,+ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಜನ್ರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.+  ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿನಿ.+ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ.*+ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮಹಾ ಪುರುಷರ ಹೆಸ್ರಿನ ತರ ನಿನಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸ್ರು ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ.+ 10  ನನ್ನ ಜನ್ರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ನೆಲೆಯೂರೋ ತರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆಂದೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂಚಿನ ತರ ತುಳಿದು ಹಾಕಲ್ಲ.+ 11  ನಾನು ನನ್ನ ಜನ್ರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ+ ದಿನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ.+ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯೆಹೋವ ನಿನಗೊಂದು ರಾಜಮನೆತನ* ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.+ 12  ನೀನು ಸತ್ತು+ ಪೂರ್ವಜರ ತರ ಸಮಾಧಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಿನ್ನ ನಂತ್ರ ಬರೋ ಸಂತಾನವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನ ನಾನು ಮೇಲೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ತೀನಿ.+ 13  ನನ್ನ ಹೆಸ್ರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವವನು ಅವನೇ.+ ಅವನ ಆಡಳಿತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ.+ 14  ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗ್ತೀನಿ, ಅವನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗ್ತಾನೆ.+ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನನ್ನ ತಿದ್ದುತೀನಿ.* ಮನುಷ್ಯರ ತರ ಅವನಿಗೆ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ.+ 15  ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಸೌಲನನ್ನ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ. ಆ ಸೌಲನ ಕಡೆಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ+ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕಡೆಗಿರೋ ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಲ. 16  ನಿನ್ನ ಮನೆ, ರಾಜ್ಯ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಆಡಳಿತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ.”’”+ 17  ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಈ ಇಡೀ ದರ್ಶನವನ್ನ ನಾತಾನ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿದ.+ 18  ಆಗ ರಾಜ ದಾವೀದ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಹೀಗಂದ: “ವಿಶ್ವದ ರಾಜನಾಗಿರೋ ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ? ಆದ್ರೂ ನೀನು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ!+ 19  ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ರಾಜವಂಶ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವನೇ, ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮ ಇದು. 20  ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ+ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 21  ನೀನು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ.+ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ. ಇದನ್ನೇ ನೀನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. 22  ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡವನು.+ ನಿನ್ನ ತರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.+ ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.+ ನಾವು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ವಿಷ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. 23  ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜನಾಂಗ ನಿನ್ನ ಜನ್ರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ತರ ಇದೆ?+ ದೇವರಾದ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜನ್ರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ.+ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಮಹಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಅದ್ಭುತ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ+ ನಿನಗಾಗಿ ನೀನು ಹೆಸ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ.+ ನೀನು ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನ, ಅವುಗಳ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. 24  ನಿನ್ನ ಜನ್ರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನ್ರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ.+ ಯೆಹೋವ, ನೀನೇ ಅವ್ರ ದೇವರಾದೆ.+ 25  “ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸು. ನೀನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಮಾಡು.+ 26  ‘ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ’ ಅಂತ ಜನ್ರು ಹೇಳೋ ತರ ನಿನ್ನ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿ.+ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ರಾಜವಂಶ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಲಿ.+ 27  ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ‘ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ* ಕಟ್ತೀನಿ’+ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ. 28  ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸತ್ಯ.+ ನೀನು ಈ ಒಳ್ಳೇ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. 29  ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ರಾಜವಂಶವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅದು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಇರಲಿ.+ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವನೇ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನೇ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ರಾಜವಂಶದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲಿ.”+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು.”
ಅಕ್ಷ. “ನಾಶಮಾಡ್ತೀನಿ.”
ಅಥವಾ “ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ.”
ಅಕ್ಷ. “ಮನುಷ್ಯರ ಕೋಲಿಂದ ಅವನನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ.”
ಅಥವಾ “ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ.”