ಎರಡನೇ ಸಮುವೇಲ 4:1-12

  • ಈಷ್ಬೋಶೆತನ ಕೊಲೆ (1-8)

  • ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನ ದಾವೀದ ಸಾಯಿಸಿದ (9-12)

4  ಅಬ್ನೇರ ಹೆಬ್ರೋನಲ್ಲಿ+ ತೀರಿಹೋದ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಸೌಲನ ಮಗ ಈಷ್ಬೋಶೆತ+ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರೂ ಭಯಪಟ್ರು.  ಸೌಲನ ಮಗನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲೂಟಿಗಾರರ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ರು. ಒಬ್ಬನ ಹೆಸ್ರು ಬಾಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸ್ರು ರೇಕಾಬ್‌. ಇವರು ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್‌ ಕುಲದ ಬೇರೋತ್ಯನಾಗಿದ್ದ ರಿಮ್ಮೋನನ ಮಕ್ಕಳು. (ಬೇರೋತ್‌+ ಬೆನ್ಯಾಮೀನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾಗ.  ಬೇರೋತ್ಯರು ಗಿತ್ತಯಿಮಿಗೆ+ ಓಡಿಹೋದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಿಗಳಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.)  ಸೌಲನ ಮಗ ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ+ ಅಂಗವಿಕಲನಾದ*+ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ. ಸೌಲ, ಯೋನಾತಾನ ತಿರಿಹೋಗಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ+ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ಅವನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಭಯದಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಬಿದ್ದು ಅಂಗವಿಕಲನಾದ. ಅವನ ಹೆಸ್ರು ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್‌.+  ಬೇರೋತ್ಯನಾಗಿದ್ದ ರಿಮ್ಮೋನನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೇಕಾಬ್‌, ಬಾಣ ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈಷ್ಬೋಶೆತನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಆಗ ಈಷ್ಬೋಶೆತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ.  ಆಗ ಅವರು ಗೋದಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗೋ ತರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿವಿದು ರೇಕಾಬ್‌, ಬಾಣ+ ಪರಾರಿಯಾದ್ರು.  ಅವರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಈಷ್ಬೋಶೆತ ಮಲಗೋ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ. ಅವರು ಅವನನ್ನ ತಿವಿದು ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ತಲೆ ಕಡಿದ್ರು. ಅವನ ತಲೆ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅರಾಬಾದ ದಾರೀಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು.  ಅವರು ಈಷ್ಬೋಶೆತನ+ ತಲೆಯನ್ನ ಹೆಬ್ರೋನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾವೀದನ ಹತ್ರ ತಂದು ರಾಜನಿಗೆ “ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದ+ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ಸೌಲನ+ ಮಗ ಈಷ್ಬೋಶೆತನ ತಲೆ. ಇವತ್ತು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನ ಪರವಾಗಿ ಸೌಲನ, ಅವನ ವಂಶದವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ” ಅಂದ್ರು.  ಆದ್ರೆ ದಾವೀದ ಬೇರೋತ್ಯನಾಗಿದ್ದ ರಿಮ್ಮೋನನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೇಕಾಬ್‌, ಬಾಣರಿಗೆ “ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ+ ಜೀವ ಇರೋ ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, 10  ‘ಸೌಲ ಸತ್ತ’+ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನನಗೆ ವರದಿಸಿ, ಒಳ್ಳೇ ಸುದ್ದಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ನಾನು ಅವನನ್ನ ಚಿಕ್ಲಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ.+ ಆ ಸುದ್ದಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಬಹುಮಾನ ಅದು. 11  ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀತಿವಂತನನ್ನ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆನೇ ಸಾಯಿಸಿರೋ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ! ನಾನು ಅವನ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಬಾರದಾ?+ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಾರದಾ?” ಅಂದ. 12  ಆಮೇಲೆ ದಾವೀದ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ.+ ಅವ್ರ ಕೈಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಬ್ರೋನ್‌ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ರ ನೇತುಹಾಕಿದ್ರು,+ ಈಷ್ಬೋಶೆತನ ತಲೆಯನ್ನ ಹೆಬ್ರೋನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಬ್ನೇರನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಣಿಟ್ರು.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಕುಂಟನಾಗಿದ್ದ.”