ಒಂದನೇ ಸಮುವೇಲ 26:1-25

  • ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾವೀದ ಸೌಲನನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟ (1-25)

    • ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನ್ನ ದಾವೀದ ಗೌರವಿಸಿದ (11)

26  ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೀಫಿನ+ ಗಂಡಸ್ರು ಗಿಬೆಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ+ ಸೌಲನ ಹತ್ರ ಬಂದು “ದಾವೀದ ಯೆಷೀಮೋನಿನ* ಮುಂದೆ ಇರೋ ಹಕೀಲಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ”+ ಅಂದ್ರು.  ಆಗ ಸೌಲ ತಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ 3,000 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಗಂಡಸ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜೀಫ್‌ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದ ದಾವೀದನನ್ನ ಹುಡುಕೋಕೆ ಹೋದ.+  ಸೌಲ ಯೆಷೀಮೋನಿನ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಹಕೀಲಾ ಬೆಟ್ಟದ ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯ ಹಾಕಿದ. ಆಗ ದಾವೀದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ತನ್ನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸೌಲ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.  ಸೌಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾನಾ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಕೆ ದಾವೀದ ಗೂಢಚಾರರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ.  ಆಮೇಲೆ ಸೌಲ ಪಾಳೆಯ ಹಾಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾವೀದ ಹೋದ. ಸೌಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇನಾಪತಿಯೂ ನೇರನ ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದ ಅಬ್ನೇರ+ ಮಲಗಿರೋ ಸ್ಥಳವನ್ನ ದಾವೀದ ನೋಡಿದ. ಸೌಲ ಪಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಅವನ ಸುತ್ತ ಸೈನಿಕರು ಪಾಳೆಯ ಹಾಕಿದ್ರು.  ಆಗ ದಾವೀದ “ಸೌಲನ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿರ?” ಅಂತ ಹಿತ್ತಿಯನಾದ+ ಅಹೀಮೆಲೆಕನನ್ನ ಮತ್ತು ಚೆರೂಯಳ+ ಮಗನೂ ಯೋವಾಬನ ಸಹೋದರನೂ ಆದ ಅಬೀಷೈಯನ್ನ ಕೇಳಿದ. ಆಗ ಅಬೀಷೈ+ “ನಾನು ಬರ್ತಿನಿ” ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ.  ಆಗ ದಾವೀದ ಮತ್ತು ಅಬೀಷೈ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ಸೈನಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಸೌಲ ಪಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದನ್ನ, ಅವನ ತಲೆ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಈಟಿ ನಾಟಿಸಿರೋದನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು. ಅಬ್ನೇರ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಸೌಲನ ಸುತ್ತ ಮಲಗಿದ್ರು.  ಆಗ ಅಬೀಷೈ ದಾವೀದನಿಗೆ “ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.+ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು, ಇವನನ್ನ ಈಟಿಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಾಟಿಸ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶನೇ ಬೇಡ” ಅಂದ.  ಆದ್ರೆ ದಾವೀದ ಅಬೀಷೈಗೆ “ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ+ ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ಎತ್ತುವವನು ನಿರಪರಾಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡ”+ ಅಂದ. 10  ದಾವೀದ ಮುಂದುವರಿಸಿ “ಜೀವ ಇರೋ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ ಯೆಹೋವನೇ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ+ ಅಥವಾ ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾನೆ.+ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಸಾಯೋ ತರ ಅವನೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸತ್ತುಹೋಗ್ತಾನೆ.+ 11  ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ಎತ್ತೋದನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಯೋಚಿಸೋಕೂ ಆಗಲ್ಲ! ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ.+ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವನ ತಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಈಟಿ, ನೀರಿನ ಜಾಡಿನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬಾ” ಅಂದ. 12  ದಾವೀದ ಸೌಲನ ತಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಈಟಿ, ನೀರಿನ ಜಾಡಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋದ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ,+ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಏಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದನು. 13  ದಾವೀದ ಆ ಕಡೆ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೌಲನ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. 14  ದಾವೀದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ನೇರನ ಮಗ ಅಬ್ನೇರನಿಗೆ + ಕೇಳಿಸೋ ತರ ಕೂಗಿ “ಅಬ್ನೇರನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ?” ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ನೇರ “ರಾಜನನ್ನ ಕೂಗ್ತಿರೋ ನೀನ್ಯಾರು?” ಅಂತ ಕೇಳಿದ. 15  ಅದಕ್ಕೆ ದಾವೀದ “ನೀನು ಶೂರ ಅಲ್ವಾ?* ನಿನ್ನ ತರ ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಾಗಿರೋ ರಾಜನನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀನು ಕಾವಲು ಕಾಯಲಿಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಾಗಿರೋ ರಾಜನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಬೇಕಂತಿದ್ದ.+ 16  ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜೀವ ಇರೋ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ನೀನು ಸಾವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿರೋ+ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಕಾವಲನ್ನ ನೀನು ಕಾಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ನೋಡು! ರಾಜನ ತಲೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಈಟಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಜಾಡಿ+ ಎಲ್ಲಿ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದ. 17  ಆಗ ಸೌಲ ದಾವೀದನ ಸ್ವರ ಗುರುತಿಸಿ “ದಾವೀದನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರಾನಾ?”+ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು “ಹೌದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾಗಿರೋ ರಾಜನೇ, ನಾನೇ” ಅಂದ. 18  ದಾವೀದ ಮುಂದುವರಿಸಿ “ನನ್ನ ಒಡೆಯ, ಈ ಸೇವಕನ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀಯ?+ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ದೆ? ನನ್ನಿಂದ ಏನ್‌ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತು?+ 19  ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮಾತು ಕೇಳು. ನಿನ್ನನ್ನ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವವನು ಯೆಹೋವನೇ ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸೋ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ.* ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ರೆ+ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಶಾಪ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ+ ಇರೋಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಬರೋ ತರ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸು!’ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20  ಯೆಹೋವನ ಸಾನಿಧ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಇರೋ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಬೀಳದಿರಲಿ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕೌಜುಗ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ರಾಜ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೀಟವನ್ನ*+ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ” ಅಂದ. 21  ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಲ “ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.+ ದಾವೀದನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ವಾಪಸ್‌ ಬಾ. ನಾನು ನಿನಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀಯ.+ ಹೌದು ನಾನು ಮೂರ್ಖನ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ” ಅಂದ. 22  ಅದಕ್ಕೆ ದಾವೀದ “ರಾಜನ ಈಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲಿ. 23  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ನೀತಿನಿಷ್ಠೆಗೆ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ.+ ಇವತ್ತು ಯೆಹೋವ ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿರೋ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ಎತ್ತೋಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ.+ 24  ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದ ತರಾನೇ ಯೆಹೋವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರಲಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ”+ ಅಂದ. 25  ಆಗ ಸೌಲ “ದಾವೀದನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನೀನು ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ”+ ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ದಾವೀದ ತನ್ನ ದಾರಿಹಿಡಿದು ಹೋದ, ಸೌಲ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಹೋದ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬಹುಶಃ, “ಮರುಭೂಮಿ; ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶ.”
ಅಕ್ಷ. “ಗಂಡಸು ಅಲ್ವಾ?”
ಅಕ್ಷ. “ಆಘ್ರಾಣಿಸಲಿ.”
ಅಕ್ಷ. “ಚಿಗಟ.”