ತಿಮೊತಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರ 2:1-15

  • ಎಲ್ಲ ತರದ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (1-7)

    • ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಒಬ್ಬನೇ (5)

    • ಎಲ್ರಿಗಾಗಿ ಸರಿಸಮವಾದ ಬೆಲೆ (6)

  • ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು (8-15)

    • ಸೂಕ್ತ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು (9, 10)

2  ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೊದ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ತರದ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ.  ರಾಜರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ*+ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ* ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ದೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡಿಸೋಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ.+  ಆ ತರ ಬೇಡೋದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆತನು ಇದನ್ನ ಮೆಚ್ತಾನೆ.+  ಎಲ್ಲ ತರದ ಜನ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಬೇಕು,+ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆತನ ಇಷ್ಟ.  ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ.+ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ+ ಮಧ್ಯಸ್ಥ+ ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುನೇ.+  ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ರನ್ನ* ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋಕಂತ ಸರಿಸಮವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟನು.+ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ.  ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋಕಂತಾನೇ+ ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕನಾಗಿ, ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ+ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ, ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಜನ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸೋಕೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ+ ನೇಮಕ ಪಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಸತ್ಯ.  ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸೇರಿಬರೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಸ್ರು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ,+ ವಾದ ಮಾಡದೆ+ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಲಿ+ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ.  ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗೌರವ ತರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೂದಲನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಚಿನ್ನ ಮುತ್ತು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಇದೇ ಅವ್ರ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಾರದು. ಅವರು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ,* ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು.+ 10  ಅವರು ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸಗಳೇ ಅವ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯಿರೋ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಈ ತರಾನೇ ಇರಬೇಕು.+ 11  ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸುಮ್ನಿದ್ದು* ಪೂರ್ತಿ ಅಧೀನತೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಕಲೀಬೇಕು.+ 12  ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ, ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸೋಕೆ ನಾನು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವಳು ಸುಮ್ನೆ ಇರಬೇಕು.+ 13  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಆದಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಹವ್ವ.+ 14  ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಆದಾಮ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀ ಪೂರ್ತಿ ಮೋಸ ಹೋದಳು,+ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಳು. 15  ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಿವೇಚನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ* ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ+ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವ್ರಿಗೂ.”
ಅಥವಾ “ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ.”
ಅಥವಾ “ಎಲ್ಲ ತರದ ಜನ್ರನ್ನ.”
ಅಥವಾ “ಒಳ್ಳೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ.”
ಅಥವಾ “ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು.”
ಅಥವಾ “ಒಳ್ಳೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾ.”