ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರ 6:1-20

  • ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ (1-8)

  • ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರದವರು (9-11)

  • ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ (12-20)

    • “ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿ” (18)

6  ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ರ ಮಧ್ಯ ಜಗಳ ಆದಾಗ+ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಪವಿತ್ರ ಜನ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ?  ಪವಿತ್ರ ಜನ್ರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?+ ಲೋಕಕ್ಕೇ ನೀವು ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗಿಲ್ವಾ?  ನಾವು ಮುಂದೆ ದೇವದೂತರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?+ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ?  ನಿಮಗೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದ್ರೆ+ ಸಭೆಯ ಹೊರಗಿರುವವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ?  ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಜಗಳ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಿನೂ ಇಲ್ವಾ?  ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಸರಿನಾ?  ನೀವು ಒಬ್ರ ಮೇಲೊಬ್ರು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕೋದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಬಾರದು?+ ನೀವೇ ಯಾಕೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು?  ಅದ್ರ ಬದ್ಲು ನೀವೇ ಮೋಸ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ.  ಕೆಟ್ಟವರು* ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ* ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?+ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ.* ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆ* ಮಾಡುವವರು,+ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವವರು,+ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು,+ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳು,*+ 10  ಕಳ್ಳರು, ಅತಿಯಾಸೆ ಇರುವವರು,+ ಕುಡುಕರು,+ ಕೆಟ್ಟಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಯ್ಯುವವರು, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವವರು ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ.*+ 11  ಈ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂಥವ್ರೇ ಆಗಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಮಾಡಿದ್ದಾನೆ,+ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.+ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾದ್ರಿ.+ 12  ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ತರಲ್ಲ.+ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ನಾನು ದಾಸನಾಗಲ್ಲ. 13  ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ದೇವರು ನಾಶಮಾಡ್ತಾನೆ.+ ದೇಹ ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆಗಾಗಿ* ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಗಾಗಿ ಇದೆ.+ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 14  ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ+ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು,+ ನಮಗೂ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ.+ 15  ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?+ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ವೇಶ್ಯೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಲಾ? ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲೇಬಾರದು! 16  ಒಬ್ಬನು ವೇಶ್ಯೆ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ “ಅವರಿಬ್ರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಆಗ್ತಾರೆ” ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.+ 17  ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಭು ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಯೋಚಿಸೋ ತರಾನೇ ಅವನೂ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ.+ 18  ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆಯಿಂದ* ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿ.+ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಅವನ ದೇಹದ ಹೊರಗೆ ನಡಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆ ಮಾಡುವವನು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ.+ 19  ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ ವಾಸಿಸೋ ಆಲಯ ಆಗಿದೆ+ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.+ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು.+ 20  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.+ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ+ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ಸೊತ್ತಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳಲ್ಲ.”
ಬೇರೆ ಗಂಡಸ್ರ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಂಡಸ್ರನ್ನೂ, ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಡೋ ಗಂಡಸ್ರನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ “ದಾರಿ ತಪ್ಪಬೇಡಿ.”
ಅಥವಾ “ಅನೀತಿವಂತರು.”
ಅಕ್ಷ. “ಸೊತ್ತಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳಲ್ಲ.”