ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 20:1-26

  • ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು (1-17)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳು (18-21)

  • ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ (22-26)

20  ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು:+  “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವ. ನೀವು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು ನಾನೇ.+  ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಆಗಿರಬಾರದು.*+  ನೀವು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನೀರಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರೋ ಯಾವುದರ ಮೂರ್ತಿನೂ ರೂಪಾನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು.+  ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಬಾರದು, ಮರುಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು.*+ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋ*+ ದೇವರು ನಾನು. ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ತಂದೆಗಳು ನನ್ನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ.  ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ+ ಪಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪೀಳಿಗೆ ತನಕ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.  ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು.+ ತನ್ನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸೋನಿಗೆ ಯೆಹೋವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡದೆ ಬಿಡಲ್ಲ.+  ಮರಿಯದೆ ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಅವತ್ತು ದೇವರ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಿನ.+  ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ದುಡಿಮೆ ಇರಲಿ ನೀವದನ್ನ ಆರು ದಿನದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು.+ 10  ಆದ್ರೆ ಏಳನೇ ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಕೆ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆ ದಿನ ನೀವಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗ್ಲಿ ಮಗಳಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನಾಗ್ಲಿ ದಾಸಿಯಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ವಾಸಿಸೋ ವಿದೇಶಿಯಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಸಾಕಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಾನೂ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬಾರದು.+ 11  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವ ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲನ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿ ಏಳನೇ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದನು.+ ಅದಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವ ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದನು. 12  ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ.+ ಗೌರವ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀರ.+ 13  ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು.+ 14  ವ್ಯಭಿಚಾರ* ಮಾಡಬಾರದು.+ 15  ಕದಿಬಾರದು.+ 16  ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು.+ 17  ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮನೆಯನ್ನ ಆಸೆಪಡಬಾರದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ,+ ದಾಸ, ದಾಸಿ, ಹೋರಿ, ಕತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಆಸೆಪಡಬಾರದು.”+ 18  ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಬಂತು, ಕೊಂಬಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ ನಡುಗ್ತಾ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರು.+ 19  ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ “ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು, ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆತನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಿವೇನೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ”+ ಅಂದ್ರು. 20  ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆ “ಹೆದರಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಕೆ ಸತ್ಯದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.+ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಯಪಡಬೇಕು, ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಆತನ ಇಷ್ಟ”+ ಅಂದ. 21  ಜನ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಸತ್ಯದೇವರಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಮೋಡದ ಹತ್ರ ಹೋದ.+ 22  ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವ ಮೋಶೆಗೆ ಹೀಗಂದನು: “ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ.+ 23  ನೀವು ನನ್ನನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸಬಾರದು.+ 24  ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯಾಗಿ* ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಆರಿಸೋ* ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ+ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ. 25  ನೀವು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಕಟ್ಟೋದಾದ್ರೆ ಉಳಿ ಮುಂತಾದ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಾರದು.+ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿನ ತಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. 26  ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿನ ಹತ್ತೋಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇಡಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹತ್ತುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.’”

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ನನ್ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬಾರದು.”
ಅಕ್ಷ. “ಸೇವೆ ಮಾಡಲೂಬಾರದು.”
ಅಥವಾ “ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿರೋ.”
ಅಥವಾ “ಸಹಭೋಜನ ಬಲಿ.” ಪದವಿವರಣೆ ನೋಡಿ.
ಅಕ್ಷ. “ನನ್ನ ಹೆಸ್ರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ತರ ನಾನು ಮಾಡೋ.”