ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 13:1-22

  • ಮೊದಲ್ನೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ (1, 2)

  • ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ (3-10)

  • ಮೊದಲ್ನೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲು (11-16)

  • ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು (17-20)

  • ಮೋಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ (21, 22)

13  ಯೆಹೋವ ಮೋಶೆಗೆ  “ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡು.* ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡುಮರಿಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು” ಅಂದನು.+  ಆಮೇಲೆ ಮೋಶೆ ಜನ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ: “ಈ ದಿನವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ದೇಶನ ಈ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರ.+ ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ* ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ನಲ್ಲಾ.+ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಳಿ ಸೇರಿಸಿರೋ ಯಾವುದನ್ನೂ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು.  ನೀವು ಅಬೀಬ್‌*+ ತಿಂಗಳ ಈ ದಿನ ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ.  ಯೆಹೋವ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ+ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯೋ ದೇಶಕ್ಕೆ+ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿತ್ತಿಯರು, ಅಮೋರಿಯರು, ಹಿವ್ವಿಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು+ ವಾಸವಾಗಿರೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.  ಏಳು ದಿನ ನೀವು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.+ ಏಳನೇ ದಿನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಕೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು.  ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿನ ಆ ಏಳು ದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು.+ ಹುಳಿ ಸೇರಿಸಿದ ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬಾರದು.+ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರಬಾರದು.  ಆ ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‘ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ಯೆಹೋವ ನನ್ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದನು ಅಂತ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ’ ಅನ್ನಬೇಕು.+  ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ* ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮರಿಯದೇ ಇರೋಕೆ ಈ ಆಚರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ, ಹಣೆ ಮೇಲಿರೋ ಪಟ್ಟಿ*+ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ.* 10  ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೇ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.+ 11  ಯೆಹೋವ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ+ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾನಾನ್‌ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ 12  ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಮಗನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡುಮರಿಯನ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲನೇ ಮರಿಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು.+ 13  ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕತ್ತೆಯ ಮೊದಲ ಮರಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬದಲು ಕುರಿಯನ್ನ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕತ್ತೆ ಮರಿನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಕತ್ತೆ ಮರಿನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕತ್ತು ಮುರಿದು ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೊದಲ ಮಗನನ್ನೂ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.+ 14  ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ‘ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ‘ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾಗ ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ* ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದನು.+ 15  ಫರೋಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠಹಿಡಿದಾಗ+ ಯೆಹೋವ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೊದಲನೇ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದನು.+ ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊದಲನೇ ಮರಿನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೊದಲನೇ ಮಗನನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ’ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. 16  ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ* ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು ಅಂತ ನೀವು ಮರಿಯದೆ ಇರೋಕೆ ಈ ಆಚರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ, ಹಣೆ ಮೇಲಿರೋ ಪಟ್ಟಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು.”+ 17  ಫರೋಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ಹೋಗೋಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರ ದೇಶವನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಹತ್ರ ದಾರಿ. ಆದ್ರೂ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಆ ದಾರೀಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ “ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಜನ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಹೋಗಬಹುದು” ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. 18  ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಸುತ್ತಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾಡಿನ ದಾರೀಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದನು.+ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ದೇಶದಿಂದ ಸೈನಿಕರ ತರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಟ್ರು. 19  ಮೋಶೆ ಯೋಸೇಫನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನೂ ತಗೊಂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಸೇಫ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ “ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು” ಅಂತ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತು ತಗೊಂಡಿದ್ದ.+ 20  ಅವರು ಸುಕ್ಕೋತಿಂದ ಹೊರಟು ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರೋ ಏತಾಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಡೇರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. 21  ಯೆಹೋವ ಅವರ ಮುಂದೆಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದನು. ಆತನು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮೋಡವಾಗಿ+ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಗಲಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿಲೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಕೆ ಆಯ್ತು.+ 22  ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಜನ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸು.”
ಅಕ್ಷ. “ಬಲಿಷ್ಠ ಕೈಯಿಂದ.”
ಅಥವಾ “ನೈಸಾನ್‌.” ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಿ15 ನೋಡಿ.
ಅಕ್ಷ. “ಬಲಿಷ್ಠ ಕೈಯಿಂದ.”
ಅಥವಾ “ಜ್ಞಾಪಕದ.”
ಅಕ್ಷ. “ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.”
ಅಕ್ಷ. “ಬಲಿಷ್ಠ ಕೈಯಿಂದ.”
ಅಕ್ಷ. “ಬಲಿಷ್ಠ ಕೈಯಿಂದ.”