ರೋಮನ್ನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 7:1-25

  • ನಿಯಮದಿಂದ ಆದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ (1-6)

  • ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪಾಪ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು (7-12)

  • ಪಾಪದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ (13-25)

7  ಸಹೋದರರೇ, ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?  ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಅವಳ ಗಂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರೋ ತನಕ ಮದುವೆ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಗಂಡ ಸತ್ರೆ ಅವನ ನಿಯಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತೆ.+  ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡ ಬದುಕಿರುವಾಗ್ಲೇ ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ.+ ಆದ್ರೆ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಅವನ ನಿಯಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಲ್ಲ.+  ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.* ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ+ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀರ.+ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ* ಆಗುತ್ತೆ.+  ನಾವು ಪಾಪದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳು ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಡಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತು.+  ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಯಮದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.+ ನಾವು ದೇವರ ದಾಸರಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿನೇ ಕಾರಣ,+ ಹಳೇ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲ.+  ಹಾಗಂತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ! ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.+ ಉದಾಹರಣೆಗೆ “ನೀನು ಅತಿಯಾಸೆ ಪಡಬಾರದು”+ ಅಂತ ನಿಯಮ ಹೇಳಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.  ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪ, ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಅತಿಯಾಸೆಯನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸ್ತು. ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಸತ್ತ ಶವದ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು.+  ನಿಜ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಯಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಂತು ಮತ್ತು ನಾನು ಸತ್ತೆ.+ 10  ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆಜ್ಞೆ+ ನನ್ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನಡಿಸ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 11  ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪ ಆಜ್ಞೆನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮೋಸಮಾಡ್ತು ಮತ್ತು ಅದ್ರಿಂದಾನೇ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತು. 12  ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ, ನೀತಿಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೇ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ.+ 13  ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇ ವಿಷ್ಯ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ! ಪಾಪ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತು. ನಿಯಮ ಒಳ್ಳೇದೇ. ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಪಾಪ ಅಂತ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತು.+ ಹೀಗೆ, ಪಾಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಅಂತ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ಆಜ್ಞೆ ತೋರಿಸ್ತು.+ 14  ನಂಗೊತ್ತು, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಪಿ. ನನ್ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಮಾರಲಾಗಿದೆ.+ 15  ನಾನು ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಏನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 16  ನಿಯಮ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 17  ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪನೇ.+ 18  ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಇರೋ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೊತ್ತು. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕೆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಂಗಿಲ್ಲ.+ 19  ನಾನು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 20  ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪನೇ. 21  ನನ್ನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ,* ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಕೆಟ್ಟದೇ ಇದೆ.+ 22  ನಾನು ದೇವರ ನಿಯಮವನ್ನ ಮನಸಾರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.+ 23  ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ+ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ.+ 24  ಛೆ! ನಂಗೆ ಎಂಥ ಗತಿ ಬಂತು! ಸಾಯ್ತಿರೋ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ? 25  ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೇ! ಆತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೀನಿ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ನೀವು ನಿಯಮದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದೀರ.”
ಅಕ್ಷ. “ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡೋಕೆ.”
ಅಕ್ಷ. “ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಇದೆ.”