ರೋಮನ್ನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 6:1-23

  • ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಇರೋಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವಾದ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಜೀವನ (1-11)

  • ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ (12-14)

  • ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದವರು ದೇವರ ದಾಸರಾದರು (15-23)

    • ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಸಾವು, ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆ ಜೀವ (23)

6  ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅಪಾರ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರೋದಾ?  ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರದು! ಪಾಪದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ತವ್ರ ತರ ಇದ್ದೀವಿ+ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ?+  ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಇರೋಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಾವೆಲ್ಲ+ ಆತನ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಪಾಲುಗಾರರು ಆಗೋಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?+  ಆತನ ಸಾವಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರು ಆಗೋಕೆ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಆತನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು.+ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವೂ ಈಗ ಹೊಸ ಜೀವನ ನಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.+  ನಾವು ಆತನ ತರಾನೇ ಸತ್ತು ಆತನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ+ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆತನ ತರಾನೇ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೂ ನಿಜ.+  ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬಾರದು+ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಳೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಮರದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಜಡಿಯಲಾಯ್ತು.+ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿ ಇರಬಾರದು.+  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ತವನಿಗೆ ಅವನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.*  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಸತ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ಜೊತೆ ಜೀವಿಸೋದೂ ನಿಜಾನೇ.  ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ+ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಲ್ಲ.+ ಮರಣ ಯಜಮಾನನ ತರ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. 10  ಪಾಪವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋಕೆ ಆತನು ಸತ್ತನು, ಹೀಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.+ ಈಗ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. 11  ಅದೇ ತರ ನೀವೂ ಪಾಪದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ತರ ಇದ್ದೀರ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನೆನಸಬೇಕು.+ 12  ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ರಾಜನ ತರ ಆಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ.+ ಸತ್ತುಹೋಗೋ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ನಡಿಬೇಡಿ. 13  ಕೆಟ್ಟ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ* ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ* ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ. ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದವ್ರ ತರ ನೀವಿದ್ದೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ.+ 14  ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನನ ತರ ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸಬಾರದು.+ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಜನ್ರಲ್ಲ, ದೇವರ ಅಪಾರ ಕೃಪೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಜನರು.+ 15  ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾವು ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಅಪಾರ ಕೃಪೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾ?+ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ! 16  ನೀವು ಒಬ್ಬನ ಕೈಕೆಳಗಿದ್ದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ ದಾಸರಾಗಲ್ವಾ?+ ನೀವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ರೆ+ ಸಾಯ್ತೀರ,+ ದೇವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆತನ ದಾಸರಾಗಿದ್ರೆ ನೀತಿವಂತರಾಗ್ತೀರ. 17  ನೀವು ಈ ಮುಂಚೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ದೇವರು ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಮನಸಾರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 18  ಪಾಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ+ ನೀವು ನೀತಿಗೆ ದಾಸರಾದ್ರಿ.+ 19  ಪಾಪದಿಂದ ನೀವು ಬಲಹೀನರಾಗಿ* ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜನ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ದಾಸರ ತರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ, ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಸಹ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ದಾಸರ ತರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡಿ.+ 20  ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 21  ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು? ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೆನಸಿ ನಿಮಗೀಗ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗೋದು ಸಾವೇ.+ 22  ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ದಾಸರಾದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ.+ ಇದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಬಹುಮಾನ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವ.+ 23  ಪಾಪ ಕೊಡೋ ಸಂಬಳ ಸಾವು.+ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಡೋ ಉಡುಗೊರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಕ್ಷಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.”
ಅಕ್ಷ. “ಆಯುಧವಾಗಿ.”
ಅಕ್ಷ. “ಆಯುಧವಾಗಿ.”
ಅಕ್ಷ. “ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಲಹೀನವಾಗಿ.”