ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೋಬ ಪುಸ್ತಕ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ಯೋಬನ ನಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು (1-5)

  • ಯೋಬನ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನನ ಸವಾಲು (6-12)

  • ಯೋಬ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ (13-19)

  • ಯೋಬ ದೇವರನ್ನ ದೂರಲಿಲ್ಲ (20-22)

 • 2

  • ಯೋಬನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೈತಾನನ ಸವಾಲು (1-5)

  • ಯೋಬನನ್ನ ಪರಿಕ್ಷಿಸೋಕೆ ಅನುಮತಿ (6-8)

  • “ದೇವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿ ಸತ್ತುಹೋಗು!” ಅಂದಳು ಹೆಂಡತಿ (9, 10)

  • ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು (11-13)

 • 3

  • ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ದುಃಖಿಸಿದ ಯೋಬ (1-26)

   • ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ (20, 21)

 •  4

  • ಎಲೀಫಜನ ಮೊದಲ ಮಾತುಗಳು (1-21)

   • ಯೋಬನ ನಿಷ್ಠೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೇಲಿ (7, 8)

   • ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು (12-17)

   • ‘ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ’ (18)

 • 5

  • ಎಲೀಫಜನ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ (1-27)

   • ‘ವಿವೇಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುತಂತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ’ (13)

   • ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನಬೇಡ (17)

 • 6

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ (1-30)

   • ತನ್ನ ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ (2-6)

   • ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದವರು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿಗಳು (15-18)

   • “ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಲ್ಲ” (25)

 • 7

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ (1-21)

   • ಜೀವನ ಕಡ್ಡಾಯದ ದುಡಿಮೆ (1, 2)

   • ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಗುರಿಹಲಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ? (20)

 • 8

  • ಬಿಲ್ದದನ ಮೊದಲ ಮಾತುಗಳು (1-22)

   • ಯೋಬನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ (4)

   • ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ (6)

   • ದೇವರನ್ನ ಯೋಬ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ (13)

 • 9

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ (1-35)

   • ದೇವರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡೋಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ (2-4)

   • ‘ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ’ (10)

   • ದೇವರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ (32)

 • 10

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ (1-22)

   • ‘ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ?’ (2)

   • ದೇವರಿಗೂ ಯೋಬನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ (4-12)

   • “ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಿನಿ” (20)

 • 11

  • ಚೋಫರನ ಮೊದಲ ಮಾತುಗಳು (1-20)

   • ಟೊಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆರೋಪ (2, 3)

   • ಕೆಟ್ಟತನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಕೆ ಯೋಬನಿಗೆ ಸಲಹೆ (14)

 • 12

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ (1-25)

   • “ನಾನು ನಿಮಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ” (3)

   • ‘ನನ್ನ ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ’ (4)

   • ‘ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ವಿವೇಕವಿದೆ’ (13)

   • ದೇವರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತ ರಾಜರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ (17, 18)

 • 13

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ (1-28)

   • ‘ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು’ (3)

   • “ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವೈದ್ಯರು” (4)

   • “ನಾನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೊತ್ತು” (18)

   • ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಶತ್ರು ತರ ನೋಡ್ತಾನೆ (24)

 • 14

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ (1-22)

   • ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ (1)

   • “ಕಡಿದ ಮರಕ್ಕೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ” (7)

   • ‘ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೇದು!’ (13)

   • ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತರೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕ್ತಾನಾ? (14)

   • ದೇವರು ಕೈಯಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾನೆ (15)

 • 15

  • ಎಲೀಫಜನ ಎರಡನೇ ಸಲದ ಮಾತುಗಳು (1-35)

   • ಯೋಬನಿಗೆ ದೇವಭಯ ಇಲ್ಲ (4)

   • ಯೋಬ ಒಬ್ಬ ಅಹಂಕಾರಿ (7-9)

   • ‘ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ’ (15)

   • ‘ಕೆಟ್ಟವನು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ’ (20-24)

 • 16

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ (1-22)

   • ‘ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡದೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ!’ (2)

   •  ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಗುರಿಹಲಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ (12)

 • 17

  • ಯೋಬನ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ (1-16)

   • “ಗೇಲಿ ಮಾಡುವವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ” (2)

   • ‘ಜನ್ರು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗೋ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ’ (6)

   • ಸಮಾಧಿನೇ ನನ್ನ ಮನೆ (13)

 • 18

  • ಬಿಲ್ದದನ ಎರಡನೇ ಸಲದ ಮಾತುಗಳು (1-21)

   • ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋ ಫಲ (5-20)

   • ದೇವರನ್ನ ಯೋಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ (21)

 • 19

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ (1-29)

   • ‘ಸ್ನೇಹಿತರು’ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಪ್ಪಲ್ಲ (1-6)

   • ಎಲ್ರೂ ತನ್ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ (13-19)

   • “ನನ್ನ ಕಾಪಾಡುವವನು ಒಬ್ಬನು ಇದ್ದಾನೆ” (25)

 • 20

  • ಚೋಫರನ ಎರಡನೇ ಸಲದ ಮಾತುಗಳು (1-29)

   • ಯೋಬನಿಂದ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ (2, 3)

   • ಯೋಬ ಕೆಟ್ಟವನು (5)

   • ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ಯೋಬನಿಗೆ ಸಿಹಿ ತರ (12, 13)

 • 21

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ (1-34)

   • ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾಕೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ? (7-13)

   • ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವವರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು (27-34)

 • 22

  • ಎಲೀಫಜನ ಮೂರನೇ ಸಲದ ಮಾತುಗಳು (1-30)

   • “ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ದೇವರಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ?” (2, 3)

   • ಯೋಬ ಅನ್ಯಾಯಗಾರ, ಆಸೆಬುರುಕ ಅಂತ ಆರೋಪ (6-9)

   • ‘ದೇವರ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ತರ ಆಗ್ತೀಯ’ (23)

 • 23

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ (1-17)

   • ತನ್ನ ವಾದವನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಡೋ ಆಸೆ (1-7)

   • ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ದೇವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ (8, 9)

   • ದೇವರು ಹೇಳಿದ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ (11)

 • 24

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ (1-25)

   • ದೇವರು ಯಾಕೆ ಸಮಯ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ? (1)

   • ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ (12)

   • ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಇಷ್ಟ (13-17)

 • 25

  • ಬಿಲ್ದದನ ಮೂರನೇ ಸಲದ ಮಾತು (1-6)

   • ‘ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿರಪರಾಧಿ ಆಗಿರೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?’ (4)

   • ಮನುಷ್ಯ ನಿಯತ್ತಿಂದ ಇರೋದು ವ್ಯರ್ಥ (5, 6)

 • 26

  • ಯೋಬನ ಉತ್ತರ (1-14)

   • ‘ಬಲ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ!’ (1-4)

   • ‘ದೇವರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಯಾವ ಆಧಾರನೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ’ (7)

   • ‘ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆಲವಷ್ಟೇ’ (14)

 • 27

  • ನಿಷ್ಠೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೋಬನ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ (1-23)

   • “ನಾನು ಸಾಯೋ ತನಕ ನಿಷ್ಠೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ” (5)

   • ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ (8)

   • ‘ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತೀರ?’ (12)

   • ಕೆಟ್ಟವನಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ (13-23)

 • 28

  • ಭೂಮಿಯ ನಿಧಿನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೂ ವಿವೇಕಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (1-28)

   • ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಶ್ರಮ (1-11)

   • ಮುತ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿವೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ (18)

   • ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡೋದೇ ನಿಜವಾದ ವಿವೇಕ (28)

 • 29

  • ಮುಂಚೆಯಿದ್ದ ಸುಖಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು (1-25)

   • ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತಿದ್ದ ಗೌರವ (7-10)

   •  ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿದ್ದು (11-17)

   • ಅವನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಜನ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು (21-23)

 • 30

  • ಬದುಕು ಬದಲಾದ ವಿವರ (1-31)

   • ಅಯೋಗ್ಯರ ಅಪಹಾಸ್ಯ (1-15)

   • ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು (20, 21)

   • ‘ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ’ (30)

 • 31

  • ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಬನ ವಾದ (1-40)

   • “ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲ್ಲ” (1)

   • ತನ್ನನ್ನ ತೂಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನಹ (6)

   • ತಾನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಲ್ಲ (9-12)

   • ಹಣದ ಮೋಹ ತನಗಿಲ್ಲ (24, 25)

   • ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ (26-28)

 • 32

  • ಯುವ ಎಲೀಹು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ (1-22)

   • ಯೋಬನ ಮೇಲೂ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೂ ಸಿಟ್ಟು (2, 3)

   • ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ (6, 7)

   • ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ (9)

   • ಮಾತಾಡೋಕೆ ಎಲೀಹುವಿಗೆ ತವಕ (18-20)

 • 33

  • ತಾನೇ ನೀತಿವಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಬನನ್ನ ಎಲೀಹು ಗದರಿಸಿದ (1-33)

   • ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ (24)

   • ಯೌವನದ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಲಿ (25)

 • 34

  • ದೇವರು ನ್ಯಾಯವಂತ, ಆತನ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿ ಅಂತ ಎಲೀಹು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಾನೆ (1-37)

   • ದೇವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಯೋಬ (5)

   • ಸತ್ಯ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ (10)

   • ಯೋಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ (35)

 • 35

  • ಯೋಬನ ಯೋಚನೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎಲೀಹು ಹೇಳಿದ (1-16)

   • ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ತಾನೇ ನೀತಿವಂತ ಅಂದ ಯೋಬ (2)

   • ಮಾನವರ ಪಾಪದಿಂದ ದೇವರಿಗೇನೂ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ (5, 6)

   • ಯೋಬ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು (14)

 • 36

  • ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೀಹು ಹೊಗಳ್ತಾನೆ (1-33)

   • ವಿಧೇಯರಾದ್ರೆ ಸುಖಸಮೃದ್ಧಿ, ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ (11-13)

   • ‘ದೇವರ ತರ ಕಲಿಸುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ’ (22)

   • ಯೋಬ ದೇವರನ್ನ ಹೊಗಳಬೇಕು (24)

   • “ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ” (26)

   • ಮಳೆ ಮಿಂಚು ದೇವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ (27-33)

 • 37

  • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ (1-24)

   • ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ (7)

   • ‘ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು’ (14)

   • ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನುಷ್ಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು (23)

   • ತಾವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು (24)

 • 38

  • ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಯೆಹೋವ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ (1-41)

   • ‘ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ?’ (4-6)

   • ದೇವಮಕ್ಕಳು ಜೈಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು (7)

   • ನಿಸರ್ಗದ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (8-32)

   • “ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋ ನಿಯಮಗಳು” (33)

 • 39

  • ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ (1-30)

   • ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ (1-4)

   • ಕಾಡುಕತ್ತೆ (5-8)

   • ಕಾಡುಕೋಣ (9-12)

   • ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ (13-18)

   • ಕುದುರೆ (19-25)

   • ಗಿಡುಗ ಮತ್ತು ಹದ್ದು (26-30)

 •  40

  • ಯೆಹೋವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ (1-24)

   • ಹೇಳೋಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಬ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ (3-5)

   • “ನನ್ನ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೀಯಾ?” (8)

   • ಬೆಹೇಮೋತಿನ ಬಲವನ್ನ ದೇವರು ವಿವರಿಸಿದ (15-24)

 • 41

  • ಬೆರಗುಗೊಳಿಸೋ ಲಿವ್ಯಾತಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು (1-34)

 • 42

  • ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯೋಬ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ (1-6)

  • ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ದೇವರು ತಿದ್ದಿದ್ದು (7-9)

  • ಯೆಹೋವ ಯೋಬನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಖಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟನು (10-17)

   • ಯೋಬನ ಮಕ್ಕಳು (13-15)