ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 37:1-28

  • ಒಣ ಮೂಳೆಗಳ ಕಣಿವೆಯ ದರ್ಶನ (1-14)

  • ಎರಡೂ ಕೋಲುಗಳು ಒಂದಾದದ್ದು (15-28)

    • ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ (22)

    • ಶಾಶ್ವತಕ್ಕೂ ಇರೋ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ (26)

37  ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ* ನನ್ನ ಮೇಲಿತ್ತು. ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಣಿವೆ ಬಯಲಿನ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಟ.+ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೂಳೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ವು.  ಆತನು ನನ್ನನ್ನ ಆ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯ ತಿರುಗಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಕಣಿವೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ದೆ. ಅವು ತುಂಬ ಒಣಗಿಹೋಗಿದ್ವು.+  ಆತನು ನನಗೆ “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೇ, ಈ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಬರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು “ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವನೇ, ಅದು ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತು”+ ಅಂದೆ.  ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು “ನೀನು ಈ ಮೂಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳು. ಅವಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ‘ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರೋ ಮೂಳೆಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:  ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವ ನಿಮಗೆ ಹೀಗಂತಾನೆ: “ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಸಿರು ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ.+  ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಮಾಂಸದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಹೊದಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ, ನಾನೇ ಯೆಹೋವ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.”’”  ಆತನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ತರಾನೇ ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಟಕಟಕ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಮೂಳೆಗಳು ಒಂದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಂದು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು.  ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಬಂದು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಸಿರು ಇರಲಿಲ್ಲ.  ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ “ನೀನು ಗಾಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳು. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೇ, ನೀನು ಗಾಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ‘ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವ ಹೀಗಂತಾನೆ: “ಗಾಳಿಯೇ,* ನೀನು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬಾ. ಸತ್ತ ಈ ಜನ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಸು, ಅವರು ಬದುಕ್ಲಿ”’” ಅಂದನು. 10  ಆತನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ತರಾನೇ ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ದೆ. ಆಗ ಅವರೊಳಗೆ ಉಸಿರು ಸೇರಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು.+ ಅವರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಾದ್ರು. 11  ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗಂದನು: “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೇ, ಈ ಮೂಳೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.+ ಅವರು ‘ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿದೆ.+ ಎಲ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 12  ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ‘ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವ ಹೀಗಂತಾನೆ: “ನನ್ನ ಜನ್ರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು+ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನಿ.+ 13  ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವಾಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.”’+ 14  ಯೆಹೋವ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ‘ನಾನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ.+ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಇದನ್ನ ನಿಜ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.’” 15  ಯೆಹೋವ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೀಗಂದನು: 16  “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೇ, ನೀನು ಒಂದು ಕೋಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ‘ಯೆಹೂದನದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಜನ್ರದ್ದು’+ ಅಂತ ಬರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಲು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ‘ಎಫ್ರಾಯೀಮನ ಕೋಲು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಸೇಫನದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಜನ್ರದ್ದು’+ ಅಂತ ಬರಿ. 17  ಆಮೇಲೆ ಆ ಎರಡೂ ಕೋಲುಗಳು ಒಂದಾಗೋ ಹಾಗೆ ಅವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಡಿ.+ 18  ನಿನ್ನ ಜನ್ರು ನಿನಗೆ ‘ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳು’ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 19  ಅವ್ರಿಗೆ, ‘ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವ ಹೀಗಂತಾನೆ: “ನಾನು ಎಫ್ರಾಯೀಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಯೋಸೇಫನ ಕೋಲನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕೋಲು ಎಫ್ರಾಯೀಮನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಕುಲಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಕೋಲನ್ನ ಯೆಹೂದನ ಕೋಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಎರಡೂ ಕೋಲುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಕೋಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.+ ಅವೆರಡು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೋಲಾಗುತ್ತೆ”’ ಅಂತ ಹೇಳು. 20  ನೀನು ಹೆಸ್ರುಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರೋ ಕೋಲುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಅವನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು. 21  ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ‘ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವ ಹೀಗಂತಾನೆ: “ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನ ಅವರು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಒಟ್ಟುಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನಿ.+ 22  ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.+ ಅವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ ಆಳ್ತಾನೆ.+ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳಾಗಿ ಇರಲ್ಲ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾಗ ಆಗಿರಲ್ಲ.+ 23  ಅವರು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ಹೊಲಸು ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ,* ಅಸಹ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.+ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವನ್ನ ಅವ್ರಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಜನ್ರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಅವ್ರ ದೇವರಾಗಿ ಇರ್ತಿನಿ.+ 24  ನನ್ನ ಸೇವಕ ದಾವೀದ ಅವರ ರಾಜನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ.+ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬ ಇರ್ತಾನೆ.+ ಅವರು ನನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾರೆ, ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ.+ 25  ನನ್ನ ಸೇವಕ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ವಾಸಿಸಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ.+ ಅವರೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ+ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ.+ ನನ್ನ ಸೇವಕ ದಾವೀದ ಶಾಶ್ವತಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ.*+ 26  ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.+ ಅದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಾಶ್ವತ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.+ ನನ್ನ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 27  ನನ್ನ ಡೇರೆ* ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ* ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ದೇವರಾಗಿ ಇರ್ತಿನಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಜನ್ರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ.+ 28  ನನ್ನ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯ ಶಾಶ್ವತಕ್ಕೂ ಇರುವಾಗ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನ್ರಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.”’”+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಕೈ.”
ಅಥವಾ “ಉಸಿರೇ.”
ಹೀಬ್ರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ “ಸಗಣಿ” ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿರಬಹುದು. ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಕೆ ಆ ಪದ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಥವಾ “ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ.”
ಅಥವಾ “ವಾಸಸ್ಥಳ; ಮನೆ.”
ಅಥವಾ “ಮೇಲೆ.”