ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 1:1-28

 • ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನಿಗೆ ದೇವರು ಬಾಬೆಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದನು (1-3)

 • ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಥದ ದರ್ಶನ (4-28)

  • ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮೋಡ, ಬೆಂಕಿ (4)

  • ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು (5-14)

  • ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳು (15-21)

  • ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಹಾಗೆ ಪಳಪಳಿಸ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲ (22-24)

  • ಯೆಹೋವನ ಸಿಂಹಾಸನ (25-28)

1  ಕೆಬಾರ್‌ ನದಿ+ ಹತ್ರ ಕೈದಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೆ.+ ಅದು 30ನೇ ವರ್ಷದ* ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳ ಐದನೇ ದಿನ. ಆಗ ದೇವರು ಆಕಾಶ ತೆರೆದು ತೋರಿಸಿದ ದರ್ಶನಗಳನ್ನ* ನೋಡಿದೆ.  ಅದು ರಾಜ ಯೆಹೋಯಾಖೀನ+ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಐದನೇ ವರ್ಷ. ಆ ವರ್ಷದ ಆ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೇ ದಿನ  ಪುರೋಹಿತ ಬೂಜಿಯ ಮಗ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನಾದ* ನನಗೆ ಯೆಹೋವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟನು. ನಾನಾಗ ಕಸ್ದೀಯರ+ ದೇಶದ ಕೆಬಾರ್‌ ನದಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ* ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂತು.+  ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ+ ಬೀಸಿತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಡ ಮತ್ತು ಧಗಧಗ ಅಂತ ಉರೀತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ*+ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸುತ್ತ ಬೆಳಕು ಹೊಳೀತಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ತರ ಹೊಳೀತಿತ್ತು.+  ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳ+ ಆಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ರೂಪ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದ ಹಾಗಿತ್ತು.  ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ, ನಾಲ್ಕು ರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತು.+  ಅವುಗಳ ಪಾದ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇದ್ದು, ಅಂಗಾಲು ಕರುವಿನ ಅಂಗಾಲಿನ ತರ ಇತ್ತು. ಪಾದಗಳು ಹೊಳಪು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತಾಮ್ರದ ಹಾಗೆ ಮಿಣಮಿಣ ಹೊಳೀತಿತ್ತು.+  ಆ ಜೀವಿಗಳ ನಾಲ್ಕೂ ಬದಿ ಇದ್ದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳಿದ್ವು. ಆ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತು.  ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಜೀವಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.+ 10  ಆ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ, ಬಲಕ್ಕೆ ಸಿಂಹದ+ ಮುಖ, ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋರಿಯ+ ಮುಖ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹದ್ದಿನ+ ಮುಖ.+ 11  ಆ ಜೀವಿಗಳ ಮುಖಗಳು ಹೀಗೇ ಇದ್ವು. ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೆರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು.+ 12  ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಪ್ರೇರಿಸ್ತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವು ಹೋಗ್ತಿದ್ವು.+ ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು, ತಿರುಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 13  ಆ ಜೀವಿಗಳು ಉರೀತಿರೋ ಕೆಂಡಗಳ ತರ ಕಾಣ್ತಿದ್ವು. ಆಗ ಉರೀತಿರೋ ಬೆಂಕಿಯ ಪಂಜುಗಳ ತರ ಇದ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ ಪಂಜುಗಳು ಆ ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಮಿಂಚು ಹೊಳೀತಿತ್ತು.+ 14  ಆ ಜೀವಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಿಂಚು ಬಂದು ಹೋದ ಹಾಗಿತ್ತು. 15  ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿರೋ ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತು.+ 16  ಆ ಚಕ್ರಗಳು ಕ್ರಿಸಲೈಟ್‌ ರತ್ನಗಳ ಹಾಗೆ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳೀತಿತ್ತು. ಆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳು ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು.* 17  ಅವು ಹೋಗುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ತಿರುಗೋದೇ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 18  ಆ ಚಕ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ನಾಲ್ಕೂ ಚಕ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ತುಂಬ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ವು.+ 19  ಆ ಜೀವಿಗಳು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಆ ಚಕ್ರಗಳೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಆ ಚಕ್ರಗಳೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು.+ 20  ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಪ್ರೇರಿಸ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವು ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೇರಿಸ್ತಿದ್ದ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿನೇ ಆ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆ ಚಕ್ರಗಳೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. 21  ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ ಚಲಿಸ್ತಿದ್ವು. ಜೀವಿಗಳು ನಿಂತಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ ನಿಲ್ತಿದ್ವು. ಆ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಆ ಚಕ್ರಗಳೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೇರಿಸ್ತಿದ್ದ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿನೇ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. 22  ಆ ಜೀವಿಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲದ ತರ ಏನೋ ಹಾಸಿತ್ತು.+ ಅದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ತರ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳೀತಿತ್ತು, ರಮಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. 23  ಆ ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಿಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ನೇರವಾಗಿದ್ದು* ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗುತ್ತಿದ್ವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ತನ್ನ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ದೇಹದ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನ, ಇನ್ನೆರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ದೇಹದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವು. 24  ನನಗೆ ಆ ಜೀವಿಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅದು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಹರಿಯೋ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಧ್ವನಿಯ+ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸುವಾಗ ಸೈನ್ಯದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅವು ನಿಂತಾಗ ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಿದ್ವು. 25  ಆ ಜೀವಿಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. (ಅವು ನಿಂತಾಗ ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಿದ್ವು.) 26  ಆ ಜೀವಿಗಳ ತಲೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀಲಮಣಿಯಿಂದ+ ಮಾಡಿದ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಸಿಂಹಾಸನದ+ ತರ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದನು. ಆತನು ನೋಡೋಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಇದ್ದನು.+ 27  ಆತನ ಸೊಂಟದಿಂದ ಮೇಲಿನ ತನಕ ಚಿನ್ನಬೆಳ್ಳಿ ತರ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳೀತಿತ್ತು+ ಮತ್ತು ಅದ್ರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತಿರೋ ಹಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗ ಬೆಂಕಿ ತರ ಇತ್ತು.+ ಆತನ ಸುತ್ತ ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಿತ್ತು. 28  ಆ ಬೆಳಕು ಹೇಗಿತ್ತೆಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯ ಕಾಣಿಸೋ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ+ ತರ ಇತ್ತು. ಅದು ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು.+ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ ನಾನು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದೆ. ಆಗ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಇದು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಈ ಹೆಸ್ರಿನ ಅರ್ಥ “ದೇವರು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ.”
ಅಕ್ಷ. “ಕೈ.”
ಅಥವಾ “ಮತ್ತು ಮಿಂಚು.”
ಬಹುಶಃ ಈ ಚಕ್ರಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಬಹುಶಃ, “ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡಿದ್ವು.”