ಯೆಶಾಯ 1:1-31

  • ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ದಂಗೆಕೋರ ಮಕ್ಕಳು (1-9)

  • ಯೆಹೋವ ಹೊರತೋರಿಕೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾನೆ (10-17)

  • “ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ” (18-20)

  • ಚೀಯೋನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ (21-31)

1  ಉಜ್ಜೀಯ,+ ಯೋತಾಮ,+ ಆಹಾಜ+ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಕೀಯ+ ಅನ್ನೋ ಯೆಹೂದದ ರಾಜರ+ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮೋಚನ ಮಗ ಯೆಶಾಯ*+ ಯೆಹೂದ ಮತ್ತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನ ಕಂಡ. ಅದೇನಂದ್ರೆ:   ಆಕಾಶವೇ ಕೇಳು, ಭೂಮಿಯೇ ಗಮನಿಸು,+ಯೆಹೋವ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ: “ನಾನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ+ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ.+   ಹೋರಿಗೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ,ಕತ್ತೆಗೆ ತನ್ನ ಒಡೆಯ ತನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೇವು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ* ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ,+ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.”   ಪಾಪಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗವೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ!+ ಪಾಪದ ಭಾರ ಹೊತ್ತಿರೋ ಜನ್ರೇ,ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂತತಿಯೇ, ಭ್ರಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಯೆಹೋವನನ್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ರಿ,+ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಪವಿತ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಗೌರವಿಸಿದ್ರಿ. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ.   ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ತಾನೇ ಉಳಿದಿದೆ? ಯಾಕೆ ನೀವು ದಂಗೆ ಏಳ್ತೀರಾ?+ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತುಂಬ ಗಾಯಗಳೇ,ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬ ರೋಗ ತುಂಬಿದೆ.+   ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿ ತನಕ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಾಯ, ಏಟು, ಕೀವುಗಟ್ಟಿದ ಹುಣ್ಣುಗಳು. ಅವುಗಳ ಕೀವನ್ನ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ,* ಅವುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಮೃದು ಮಾಡಿಲ್ಲ.+   ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಳುಬಿದ್ದಿದೆ,ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟೋಗಿವೆ. ವಿದೇಶಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶನ ನುಂಗಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.+ ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಹಾಳುಬೀಳೋ ದೇಶದ ತರ ಅದು ನಿರ್ಜನವಾಗಿದೆ.+   ದ್ರಾಕ್ಷಿತೋಟದಲ್ಲಿರೋ ಚಪ್ಪರದ ತರ,ಸೌತೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿರೋ ಗುಡಿಸಲಿನ ತರ,ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರೋ ಪಟ್ಟಣದ ತರ ಚೀಯೋನ್‌ ಪಟ್ಟಣನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.+   ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ್ರನ್ನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ,ನಾವು ಸೊದೋಮಿನ ತರ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ,ಗೊಮೋರಕ್ಕೆ ಆದ ಗತಿನೇ ನಮಗೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು.+ 10  ಸೊದೋಮನ್ನ ಆಳುವವರೇ,*+ ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಗೊಮೋರದ ಜನ್ರೇ,+ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ* ಗಮನಕೊಡಿ. 11  ಯೆಹೋವ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ “ನೀವು ಕೊಡೋ ತುಂಬ ಬಲಿಗಳಿಂದ ನನಗೇನು ಲಾಭ?+ ನಿಮ್ಮ ಟಗರುಗಳ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬಿಂದ+ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ,+ಹೋರಿ,+ ಕುರಿ, ಆಡುಗಳ+ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ.+ 12  ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರೋಕೆ,+ನನ್ನ ಅಂಗಳಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ತುಳಿಯೋಕೆನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು?+ 13  ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ತರೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಧೂಪ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ.+ ನೀವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನ,+ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೀರ,+ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಬರ್ತಿರ.+ ಆಕಡೆ ಅದೂ ಮಾಡ್ತೀರ ಈಕಡೆ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನ್ನೂ+ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅದನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. 14  ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀನಿ. ಅವು ನನಗೆ ಹೊರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿ ಸಹಿಸಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. 15  ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಕೈಗಳನ್ನ ಚಾಚುವಾಗನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ.+ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೂ+ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ.+ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.+ 16  ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,+ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ದೂರತಳ್ಳಿ,ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.+ 17  ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿರಿ, ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಡಿರಿ,+ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಸರಿಮಾಡಿ,ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಮಗುವಿನ* ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ,ವಿಧವೆ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿ.”+ 18  ಯೆಹೋವ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ: “ಬನ್ನಿ, ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ,+ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕಡುಗೆಂಪಾಗಿದ್ರೂಅವನ್ನ ಹಿಮದ ತರ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.+ ತುಂಬ ಕೆಂಪಗೆ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆ ತರ ಇದ್ರೂಉಣ್ಣೆ ತರ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 19  ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆದೇಶದ ಒಳ್ಳೇ ಊಟ ತಿಂತೀರ.+ 20  ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳದೆ ದಂಗೆ ಎದ್ರೆಕತ್ತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತೀರ.+ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು.” 21  ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣ+ ಹೇಗೆ ವೇಶ್ಯೆ ತರ ಆಯ್ತಂತ ನೋಡಿ!+ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತುಂಬಿತ್ತು,+ನೀತಿ ನೆಲೆಸಿತ್ತು,+ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಾರರೇ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.+ 22  ನಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಲ್ಮಶದ* ತರ ಆಗಿದೆ+ನಿನ್ನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ* ನೀರು ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದೆ. 23  ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಳ್ಳರ ಜೊತೆ ಕೈಜೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.+ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಂಚನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ಎದುರುನೋಡ್ತಾರೆ.+ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲ್ಲ,ವಿಧವೆಯರ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪೋದೇ ಇಲ್ಲ.+ 24  ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯನೂ ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರೂ ಆದ ಯೆಹೋವ,ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಘೋಷಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ “ನಾನು ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಅಳಿಸಿಹಾಕ್ತೀನಿ,ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ತೀನಿ.+ 25  ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತುತೀನಿ,ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆಯೋ ತರ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಮಶವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ,ನಿನ್ನ ಕೊಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ.+ 26  ಮೊದಲಿನ ತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆನಾನು ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ.+ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನೀತಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.+ 27  ಚೀಯೋನನ್ನ ನ್ಯಾಯದಿಂದ,ವಾಪಸ್‌ ಬರೋ ಅದ್ರ ಜನ್ರನ್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.+ 28  ದಂಗೆ ಏಳೋರನ್ನ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ,+ಯೆಹೋವನನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟವರು ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ್ತಾರೆ.+ 29  ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರ,+ನೀವು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ತೋಟದಿಂದ* ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತೀರ.+ 30  ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗೋ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ತರ ನೀವು ಆಗ್ತೀರ,+ನೀರಿಲ್ಲದ ತೋಟದ ತರ ಆಗ್ತೀರ. 31  ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ತರ* ಆಗ್ತಾನೆ,ಅವನ ಕೆಲಸಗಳು ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕೆಲಸಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ,ಅದನ್ನ ಆರಿಸೋಕೆ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ.”

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅರ್ಥ “ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣೆ.”
ಅಥವಾ “ಅವರ ಒಡೆಯನ.”
ಅಥವಾ “ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.”
ಅಕ್ಷ. “ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ.”
ಅಥವಾ “ಬೋಧನೆಗೆ.”
ಅಥವಾ “ಅನಾಥನ.”
ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಹಗಳನ್ನ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಉಳಿಯೋ ಕಲ್ಮಶ.
ಅಥವಾ “ಗೋದಿಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ.”
ಈ ತೋಟದ ಮರಗಳು ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು.
ಅಥವಾ “ಅಗಸೆಯ ನಾರಿನ ತರ.”